ALEO.com Companies IT and telecommunication IT services Equipment management Profile of company "BADA I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"BADA I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8691932330
KRS0000312658
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. TADEUSZA KANTORA 3 / 19, 31-445 KRAKÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"BADA I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. TADEUSZA KANTORA 3 / 19, 31-445 KRAKÓW

NIP

8691932330
Copy

REGON

120769822
Copy

KRS

0000312658
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. TADEUSZA KANTORA 3 / 19, 31-445 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2008-08-29

Date of commencement of economic activity

2008-08-29

Act signature

KR.XI NS-REJ.KRS/27744/18/131/WYKR

Pkd codes

62.03.Z - Computer facilities management activities

02.40.Z - Service activity related to forestry

59.20.Z - Sound recording and music publishing activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

69.20.Z - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

70.21.Z - Public relations and communication activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

74.10.Z - Specialised design activities

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

77.40.Z - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works

82.91.Z - Activities of collection agencies and credit bureaus

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified

85.60.Z - Educational support activities


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB USTANOWIONY PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Beata Bagińska
Chairman Of The Board, 57 years old
shareholders
Zbigniew Bagiński

17.99% 25 udziałów po 500,00 złotych każdy o łącznej wartości 12.500,00 złotych

Maciej Marek Barski

28.06% 39 udziałów o łącznej wartości 19.500,00 zł we współwłasności z marią barską

Beata Bagińska

17.99% 25 udziałów po 500,00 złotych każdy o łącznej wartości 12.500,00 złotych

Maria Regina Barska

28.06% 39 udziałów o łącznej wartości 19.500,00 zł we współwłasności z maciejem barskim

Amalia Kręgulec

7.91% 11 udziałów po 50,00 złotych każdy o łącznej wartości 5.500,00 złotych

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
0,8
6,8
728,2
Liabilities and provisions Indicator description
129,8
131,4
1,2
Equity Indicator description
0,3
1,9
567,9
Total assets Indicator description
130,1
133,3
2,5
Cash and cash equivalents Indicator description
0,4
0,1
-81,4
Gross profit / loss Indicator description
0,4
1,9
441
Current assets Indicator description
0,4
3,6
786,8
Net profit / loss Indicator description
0,3
1,6
467,9
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
100
85
-15
Return on sales (ROS) Indicator description
35
24
-11
Equity ratio Indicator description
0,2
1,4
1,2
Gross profit margin Indicator description
43,2
28,2
-15
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
54
109
55
Current ratio Indicator description
3,3
1,8
-1,5
See more

Financial statements

01-01-2018 - 31-12-2018
Annual financial report
Download xml

01-01-2018 - 31-12-2018
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector