ALEO.com Companies Real estate and related services Real estate appraisal, buying, selling Profile of company AVARES CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AVARES CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7010676719
KRS0000670385
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. AUGUSTÓWKA 22C, 02-981 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

AVARES CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. AUGUSTÓWKA 22C, 02-981 WARSZAWA

NIP

7010676719
Copy

REGON

366869036
Copy

KRS

0000670385
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. AUGUSTÓWKA 22C, 02-981 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2017-03-24

Date of commencement of economic activity

2017-03-24

Act signature

WA.XII NS-REJ.KRS/5376/21/316

Pkd codes

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.11.Z - Demolition

43.12.Z - Site preparation

64.19.Z - Other monetary intermediation

64.20.Z - Activities of holding companies

64.92.Z - Other credit granting

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate


Active

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: A) W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. B) W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Cezary Oktawiusz Pachnik
Chairman Of The Board, 47 years old
shareholders
Patrycja Agnieszka Głogosz

100% 100 udziałów o łącznej wartości 5000,00 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
5,4
5,6
4,2
Cash and cash equivalents Indicator description
5
5
-0,5
Gross profit / loss Indicator description
-1,6
-1,1
30,4
Liabilities and provisions Indicator description
2
3,3
67,9
Equity Indicator description
3,4
2,3
-33,3
Net profit / loss Indicator description
-1,6
-1,1
30,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
-1,6
-1,1
30,4
Current assets Indicator description
5,4
5,6
4,2
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-47,9
-50
-2,1
Equity ratio Indicator description
62,9
40,2
-22,7
See more

Financial statements

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download docx

01-01-2019 - 31-12-2019
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector