AUTOPART S A
Ul.Kwiatkowskiego 2a, 39-300 Mielec
TAX ID8171752627
Phone+48502225324
Rate company:
AUTOPART S A
TAX ID8171752627
KRS0000314676
Share capital205,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Ul.Kwiatkowskiego 2a, 39-300 Mielec

Phone number

+48502225324

Activity type

distributor

Register Data

Full name

"AUTOPART" SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KWIATKOWSKIEGO 2A, 39-300 MIELEC

NIP

8171752627
Copy

REGON

690584624
Copy

KRS

0000314676
Copy

Legal form

joint stock company

ALEO.com Registration Date

2013-11-22

Register Address

UL. KWIATKOWSKIEGO 2A, 39-300 MIELEC

Date of registration in KRS

2008-09-30

Date of commencement of economic activity

2008-09-30

Act signature

RDF/396783/22/251

Pkd codes

45.31.Z - Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

27.20.Z - Manufacture of batteries and accumulators

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.40.Z - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories

46.72.Z - Wholesale of metals and metal ores

46.77.Z - Wholesale of waste and scrap

49.41.Z - Freight transport by road

64.1 - Monetary intermediation

64.92.Z - Other credit granting

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI B) POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM C) W SPRAWACH ZAWIERANIA UMÓW Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Mariusz Stanisław Zamojski
Vice President, 61 years old
Jan Dróżdż
Vice President, 64 years old
Monika Barbara Bąk
Chairman Of The Board, 48 years old
proxies
Halina Sikora
total with member of the management board, 69 years old
Mariusz Słowik
total with member of the management board, 44 years old
BOARD OF DIRECTORS
Jacek Kazimierz Bąk
72 years old
Marcin Stanisław Bąk
45 years old
Edward Chominiec
69 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

I.Informacje o jednostce:

 AUTOPART SA


 Rok założenia: 1998

 Nazwa pełna AUTOPART SPÓŁKA AKCYJNA

 Nazwa skrócona: Autopart SA

 Adres: 39-300 Mielec, ul. Kwiatkowskiego 2a


 DANE REJESTROWE:

 NIP: 817-17-52-627 z dnia 08-01-1999

 Regon: 690584624 z dnia 21-12-1998


 STOSUNKI WŁASNOŚCIOWE :

 Jacek Bąk 56 % akcji o wartości 5 073 500 PLN ,

 Monika Bąk 44 % akcji o wartości 4 000 000 PLN


 KIEROWNICTWO FIRMY:

 Prezes Zarządu : Monika Bąk

 V-ce Prezes Zarządu: Jan Dróżdż

 V-ce Prezes Zarządu : Mariusz Zamojski


 2. Siedziba i przedmiot działalności

 Spółka ma swoją siedzibę w Mielcu przy ul. Kwiatkowskiego 2a. Głównym przedmiotem

 działalności Spółki jest sprzedaż wysokiej klasy akumulatorów rozruchowych marki Galaxy

 Plus, Galaxy Silver , Galaxy Gold, Galaxy EFB i innych. Ponadto, AUTOPART posiada w

 ofercie także akumulatory semitrakcyjne marki Galaxy Voyager oraz pozostałe akcesoria

 samochodowe takie jak woda destylowana, elektrolit, klemy, aerometry, czy prostowniki.

 Główne działania promocyjne są skierowane na wsparcie sprzedaży akumulatorów.

 AUTOPART prowadzi sprzedaż w Polsce oraz za granicą, skąd pochodzi ok. 65%

 przychodów ze sprzedaży.


 3. Oddziały firmy

 AUTOPART SA posiada 2 własne sklepy w Busku Zdroju oraz w Białymstoku.

 Współpracuje natomiast na zasadach wyłączności z kilkunastoma oddziałami w całym kraju.

 Należą do sklepy w: Niemodlinie (2 sklepy), Bytowie, Koninie, Krakowie, Lublinie,

 Nowogardzie, Pasłęku, Sławie, Warszawie i Wrocławiu. Dwa sklepy zlokalizowane w Mielcu

 obsługują sprzedaż akumulatorów AUTOPART w regionie podkarpackim i prowadzą

 sprzedaż akumulatorów także od innych producentów. W 2019 roku zamknięto franczyzowy

 sklep w Bytomiu, którego właściciele zrezygnowali z prowadzenia działalności gospodarczej.

 Spółka podzieliła klientów pomiędzy oddziały w Niemodlinie i Krakowie.


II. Opis zmian, które nastąpiły w roku sprawozdawczym:


W minionym roku sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zmiany dotyczące formy prawnej,

struktury własności kapitału, zakresu działalności i składu zarządu.


III. Sytuacja jednostki na tle branży i całej gospodarki.

Spółka działa w warunkach konkurencji ze strony krajowych oraz zagranicznych

producentów akumulatorów, w tym głównie Exide Technologies (producent akumulatorów

m.in. pod marką Centra i Exide), Johnson Controls (producent akumulatorów Varta) oraz

Bosch (producent akumulatorów Bosch). Konkurencja krajowa to ZAP Sznaj der.

Koniunktura na rynku akumulatorowym jest uzależniona od szeregu czynników

makroekonomicznych, w tym głównie od sytuacji na rynku motoryzacyjnym oraz od

warunków atmosferycznych, które mają wpływ na żywotność akumulatorów.


Na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę wpływ mają również notowania cen ołowiu oraz

kursy walut, szczególnie amerykańskiego dolara.


Ostatnie lata to poprawa sytuacji w branży motoryzacyjnej. W tym okresie zwiększyła się w

Polsce produkcja i rejestracja samochodów osobowych i dostawczych, odnotowano również

wzrost importu samochodów używanych.


IV. Sprzedaż i portfel zamówień.


W 2019 roku zintensyfikowaliśmy sprzedaż w Polsce, kontynuowaliśmy także rozwój za

granicą promują nasze nowe produkty dedykowane nowym segmentom rynku.

Obecnie sprzedaż w Polsce prowadzona jest przez sieć oddziałów partnerskich, które łącznie

obsługują ponad 2500 klientów.

Sprzedaż za granicą realizowana jest przez wewnętrzny dział eksportu oraz polskiego

partnera, specjalizującego się w obsłudze klientów z Bliskiego Wschodu. Łącznie

AUTOPART dystrybuuje produkty do 50 krajów na całym świecie. Najbliższe plany rozwoju

eksportu dotyczą intensyfikacji działań na Bliskim Wschodzie i w Afryce, a także we Francji i

Niemczech. AUTOPART dostarcza produkty także do klientów z rynku OEM (pierwsze

wyposażenie samochodów). Sprzedaż ta stanowi zaledwie kilka procent. Od lat utrzymywana

jest współpraca z firmą Jelcz oraz białoruskim producentem ciągników Belarus. W 2019 roku

Spółka pozytywnie przeszła też audyt niemieckiego producenta maszyn rolniczych, firmy

CLASS oraz po raz kolejny wygrała przetarg Wojska Polskiego na dostawę akumulatorów do

czołgów i pojazdów wojskowych.

AUTOPART zakończył sprzedaż w 2019 roku osiągając ponad 406 mln przychodów ze

sprzedaży.

Największą sprzedaż generują akumulatory produkowane pod marki własne klientów.


V. Produkcja

Spółka nie prowadzi działalności produkcyjnej.


Autopart S.A. pełni częściowo funkcje produkcyjne na bazie produktów dostarczonych przez

PPUH Autopart tj. w zakresie konfekcjonowania i formowania akumulatorów suchych.


VI. Przewidywany rozwój jednostki

   W zakresie sprzedaży:

  • Kontynuacja rozwoju sprzedaży w regionach Bliskiego Wschodu i Afryki

  • Aktywność na rynkach europejskich

  • Kontynuacja udziału w targach zagranicznych — koncentracja na rynku europejskim

   (Automechanika Frankfurt)

  • Działania PR prowadzone w ramach publicznych kampanii edukacyjnych

   W zakresie współpracy z otoczeniem marketingowy

  • Kontynuacja współpracy ze Wschodnim Klastrem Motoryzacyjnym

  • Kontynuacja członkostwa w Business Center Club

  • Kontynuacja członkostwa w Podkarpackim Klubie Biznesu

  • Kontynuacja członkostwa w Izbie Przemysłowo - Handlowej

  • Kontynuacja członkostwa w Stowarzyszeniu Producentów i Importerów


 Akumulatorów i Baterii w Polsce

  • W zakresie współpracy z mediami branżowymi i ogólnopolskimi

   W zakresie otoczenia prawnego:

 • Monitoring zgodności wdrożonego systemu zapewniającego zgodność z


Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z ustawą z 4 października

 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych


VII. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.


W ramach przyjętego modelu biznesowego, Spółka Autopart S.A. koncentruje się głównie na

funkcjach dystrybucyjnych tj. na sprzedaży akumulatorów, zdobywaniu nowych klientów i

rynków zbytu, zarządzaniu siecią sprzedaży oraz prowadzeniu działań i akcji marketingowych


VIII. Personel i świadczenia socjalne

 • Spółka zatrudnia obecnie 148 pracowników (stan na 31.12.2019)

   Katalog świadczeń pracowniczych:

 • Premie dodatkowe — frekwencyjna, świąteczna, za polecenie pracownicze, uznaniowa

 • Śniadania — każdy pracownik ma prawo do przerwy śniadaniowej, posiłki zapewnia

     Spółka.

 • Witaminy i badania — pracownicy mogą skorzystać z darmowych badań oraz

    konsultacji lekarskich.

• Szkolenia i kursy — zawodowe, językowe, szkolenia miękkie — firma zapewnia

   zarówno szkolenia wstępne, jak i dalsze, rozwijające kompetencje twarde i miękkie.

• Dofinansowanie nauki na wszystkich poziomach — Spółka współpracuje w zakresie

  kształcenia z Politechniką Rzeszowską i Poznańską.

• Imprezy integracyjne — pikniki pracownicze

• Dla dzieci pracowników (paczki, konkursy, zabawy, dofinansowanie do wakacji)

• Opieka medyczna i ubezpieczenia dodatkowe

• Biblioteka zakładowa

• Zakładowy Klub Sportowy

• Zapomoga (pomoc w sytuacjach losowych)

• Świadczenia pracownicze są finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń

   Socjalnych.


IX. Inwestycje.

Dane o posiadanych udziałach, akcjach w innych jednostkach i innych papierach

wartościowych, prawach, nieruchomościach oraz o dokonanych w roku sprawozdawczym

inwestycjach podano w sprawozdaniu finansowym.


X. Środowisko naturalne.

Firma posiada certyfikat zarządzania środowiskiem ISO 14001. W roku 2019 wdrożyliśmy

specjalny motywujący program pod hasłem MISTRZ BHP. Co kwartał wybierane są osoby,

które w sposób szczególny wyróżniają się na tle innych pracowników pod względem

przestrzegania przepisów i dbania o środowisko.

Firma jest członkiem Klastra East Automotive Alliance, gdzie aktywnie udziela się w grupie

roboczej skupionej na zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wspólnie wypracowuje

dobre praktyki w zakresie systemu EHS, a w szczególności w zakresie współpracy z

podwykonawcami.

Zgodnie z wymogami ustawodawcy, firma prowadzi działania w ramach Publicznych

Kampanii Edukacyjnych. Są to spotkania z mieszkańcami miasta, uczniami, zbiórki zużytych

baterii i wiele innych działań traktujących o recyklingu akumulatorów.


XI. Finansowanie

Spółka w obecnej sytuacji koncentruje się na utrzymaniu dotychczasowego udziału w rynku

oraz zdobywaniu udziału na nowych regionach i segmentach rynku.


XII. Sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa.

Analizę sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej jednostki przeprowadzono na

podstawie wyników osiągniętych w latach 2018 —2019


1. Analiza bilansu

1.1 Aktywa, (w zl) z rachunkowym zaokrągleniem do zl:


[Tabela]

  1.2 Pasywa, (w zł) z rachunkowym zaokrągleniem do zł:

[Tabela]


2. Rachunek zysków i strat (w zł) z rachunkowym zaokrągleniem do zł:

[Tabela]


3. Analiza wskaźnikowa

3.1. Wskaźniki rentowności.

[Tabela]

3.2. Wskaźniki płynności finansowej.

[Tabela]

3.3. Wskaźniki rotacji.

[Tabela]


4.   Omówienie pozostałych wskaźników.

4.1   Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bilansu.

[Tabela]


5. Udziały własne.

  Nie dotyczy.


 6. Instrumenty finansowe.


 Działalność eksportowa Spółki jest oparta na walucie euro. Sprzedaż poza

 granice kraju wyniosła za rok 2019 około 65% przychodów Spółki. Na podobnym

 poziomie planowana jest sprzedaż eksportowa w 2020 r. Z tego względu wahania

 kursowe powodują relatywnie wysokie ryzyko. Sposobem ograniczenia ryzyka, jest

 tzw. hedging naturalny. Ograniczenie ryzyka polega też na zaciąganiu zobowiązań

 kredytowych w walucie, w której odbywa się sprzedaż produktów, oraz ponoszeniu

 części kosztów operacyjnych w euro. Spółka poczyniła starania aby cena głównego

 surowca jakim jest ołów były ustalone w euro.

 Dodatkowo Spółka narażona jest na ryzyko cenowe związane z wahaniami cen

ołowiu notowanymi na giełdzie towarowej LME (London Metal Exchange). Aby

zniwelować to ryzyko, Spółka zawiera urnowy handlowe z klientami, które umożliwiają

indeksacje cen sprzedażowych w przypadku, gdy notowanie LME przekroczy ustalone

korytarze cenowe.

Spółka finansuje swoją działalności głównie środkami pochodzącymi z

kredytów bankowych oraz emisji obligacji. Oprocentowanie kredytów bankowych i

obligacji jest zmienne. Wzrost/spadek stóp procentowych wpływa na koszt pieniądza.

Oprocentowanie zadłużenia oparte jest o wskaźnik WIBOR. Spółka gromadzi i

analizuje bieżące informacje z rynku na temat aktualnej i przyszłej ekspozycji na ryzyko

zmian stóp procentowych.


7. Badania i rozwój.

 W ramach przyjętego modelu biznesowego, Spółka Autopart S.A. pełni funkcję dystrybucji

 produktów na rynek natomiast PPUH Autopart pełni głównie funkcje produkcyjne.


8. Szczególne zdarzenia

 Kluczowe wydarzenia zakończonego roku obrotowego


 W zakresie organizacji:

    •  Audyt kontrolny IATF 16949: 2016 TUV NORD

    •  Audyt kontrolny ISO 9001: 2015 TUV NORD

    •  Audyt certyfikujący ISO 9001: 2015 Centrum Certyfikacji Jakości i WAT

    •  Audyt certyfikujący AQAP 2110:2016 Centrum Certyfikacji Jakości i WAT

    •  Audyt kontrolny ISO 14001:2015 SGS

    •  Odnowienie pełnomocnictwa certyfikatu EAC do 2021 roku.

    •  Certyfikaty produktowe np. SASO.

    •  Audyt wg. VDA — CLAAS.

    •  działania na rzecz pracowników — szkolenia, organizacja eventów, promocja zdrowia i

       sportu


 Nagrody i wyróżnienia:

  •   Diament Forbes
  •    Medal za Długoletnią Służbę od Prezydenta RP dla Jacka Bąka, założyciela i

   współwłaściciela Spółki

  •   Certyfikat Wiarygodności przyznawany przez Izbę Przemysłowo — Handlową w

   Rzeszowie


  9. Szczególne zdarzenia

   Kryzys wywołany pandemią COVID-19 rozpoczęty w lutym , spowodował

   szereg komplikacji w funkcjonowaniu wielu kluczowych gałęzi gospodarki. Obok m.in.

   branży turystycznej czy transportowej, poważne skutki obecnej sytuacji odczuwa sektor

   motoryzacyjny. Szczególnym problemem jest spadek popytu na samochody, a także

   luki w łańcuchach dostaw, które powstały wskutek zaniknięcia granic. Pomimo

   pesymistycznych prognoz, sytuacja powoli się zmienia.

   Autopart funkcjonuje na rynku wtórnym, wobec tego trudna sytuacja w branży

   automotive w rynku pierwotnym nie przełożyła się bezpośrednio na działania firmy.

   Zakłady produkujące na fabryczne wyposażenie, nie pracowały po kilka tygodni i były

   w 100 % zamknięte. Autopart natomiast, zmniejszył produkcje do 80 % co skutkowało

   obniżeniem czasu pracy tylko o 4 dni w miesiącu.

   W tym momencie niektóre sektory gospodarki ulegają stopniowemu

   odmrażaniu, co może się przełożyć na poprawę kondycji branży automotive. Naszym

   pierwszym działaniem było dostosowanie firmy i zasad BHP do nowych wymogów.

   Zakupiliśmy niezbędne środki ochrony dla kilkuset pracowników, powołaliśmy

   specjalny zespół antykryzysowy, który monitoruje zalecenia rządu i wdraża je w

   fabryce, ograniczyliśmy wizyty i nasze wyjazdy oraz wprowadziliśmy wiele innych

   zmian, których celem jest minimalizowanie ryzyka zarażeniem COVID-19. Przyjęliśmy

   restrykcyjną politykę wewnętrzną w zakresie kosztów, aby zapewnić utrzymanie

   płynności finansowej przedsiębiorstwa. W związku z tym, wstrzymaliśmy również

   decyzje w zakresie inwestycji w kolejnych latach. Nasze największe palny inwestycyjne

   są już zrealizowane, więc dysponujemy zapleczem do rozwoju. Na dziś, obserwujemy

   jak będzie wyglądał rynek po Covidzie, widząc również pozytywne efekty dla firmy w

   jej funkcjonowaniu w dłuższej perspektywie.


   Uwzględniając informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu z działalności

   Zarządu oraz w sprawozdaniu finansowym Spółki - Zarząd ocenia, że kontynuacja

   działalności Spółki w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym nie jest

   zagrożona, a ponadto Spółka ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju.


EU grants

See more

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
413,2
406,8
382,7
-5,9
Liabilities and provisions Indicator description
139,7
135,1
116,6
-13,7
Equity Indicator description
38,1
40,5
43,9
8,3
Total assets Indicator description
177,8
175,6
160,5
-8,6
Cash and cash equivalents Indicator description
1,7
2,4
2,6
9,6
Gross profit / loss Indicator description
5,7
4,1
4
-2,9
Current assets Indicator description
123,1
120,6
108,9
-9,6
Net profit / loss Indicator description
4,5
3,3
3,4
2,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
10,8
9,3
9,5
1,8
%
%
%
p.p.
Return on sales (ROS) Indicator description
1,1
0,8
0,9
0,1
Equity ratio Indicator description
21,4
23,1
27,3
4,2
Gross profit margin Indicator description
1,4
1
1,1
0,1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
92
94
98
4
Current ratio Indicator description
1,2
1,1
1,1
0
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf
Show more (4)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector