ALEO.com Companies Company services Other services Profile of company Auraco sp. z o.o.
Auraco sp. z o.o.
TAX ID7010432590
KRS0000516759
Share capital80,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Solec 81B /73a, 00-382 Warszawa

Phone number

48222072187

Website

https://auraco.pl

About us

This text has been translated automatically

Auraco sp. Z o. O. Specializes in issues related to the broadly understood protection of personal data. Our employees have been providing the highest quality solutions in the field of personal data protection for 13 years. We guarantee professional service due to the application of the Code of Good Practice, constant supervision over the substantive level of services rendered and continuous improvement of the service process. We provide a 2-year warranty on the quality of services rendered.


Services are provided by selected experts in the field of personal data protection, with many years of experience in the industry and former employees of GIODO / UODO. Our employees have expert knowledge and the solutions they develop have repeatedly determined ways of solving market problems. We are proud of the fact that our team includes people who are able to successfully combine the subject of personal data protection with a business approach to solving difficult issues. You will know who will perform the service already at the offer presentation stage.


In accordance with the company's policy, each service is closely tailored to the specifics of the client's operation. From our experts you will learn which elements of your personal data protection system should be modified and which do not require any financial outlays. The scope of our services depends on you.

Activity type

service provider

Register Data

Full name

AURACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SOLEC 81B / 73A, 00-382 WARSZAWA

NIP

7010432590
Copy

REGON

147331088
Copy

KRS

0000516759
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2020-01-24

Register Address

UL. SOLEC 81B / 73A, 00-382 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2014-07-15

Date of commencement of economic activity

2014-07-15

Act signature

RDF/392813/22/384

Website

https://auraco.pl

Pkd codes

69.10.Z - Legal activities

58.19.Z - Other publishing activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

85.60.Z - Educational support activities


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY JEDNORAZOWEGO ZOBOWIĄZANIA LUB ŚWIADCZENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEGO 100.000 ZŁ ( STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), NATOMIAST POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Piotr Janiszewski
Chairman Of The Board, 38 years old
Łukasz Maciej Onysyk
Vice President, 35 years old
shareholders
Piotr Janiszewski

51% 51 udziałów o łącznej wartości 40.800,00 zł

Łukasz Maciej Onysyk

49% 49 udziałów o łącznej wartości 39.200,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

I. Wstęp.

   AURACO Sp. z o.o. z siedzibą 00-382 Warszawa ul. Solec 81 B/73 a została

powołana Aktem założycielskim dnia 03.06.2014 r.


   Przedmiot gospodarczej działalności Spółki został określony w akcie

założycielskim tj zawiera 24 szczegółowych PKD .


   Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

Spółka zarządzana jest przez dwuosobowy Zarząd. Prezesem Zarządu jest Pan

 Piotr Janiszewski a Pan Łukasz Onysyk jest Członkiem Zarządu.


II. Ważniejsze wydarzenia w 2019 r.

W 2019 r. Spółka świadczyła usługi w zakresie funkcji inspektora ochrony danych. W

stosunku do 2018 r. sprzedaż wzrosła o 23% i wypracowano zysk netto w kwocie

387.610,27 zł.


III. Sytuacja finansowa na dzień 31.12.2019 r.

Przychody         3.966,000,58 zł

Koszty ogółem:       3.539.612,31 zł

Zysk brutto:         426.388,27 zł

Zysk netto:         387.610,27 zł


   Zysk netto za 2019 r. w kwocie 387.610,27 zł proponuje się przeznaczyć na

kapitał zapasowy spółki.


IV.   Plan na 2020 r.

W 2020 r. planuje się dalszą działalność w zakresie świadczenia usług funkcji

inspektora ochrony danych.           

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
3,2
3,9
3,4
-14,5
Liabilities and provisions Indicator description
0,5
0,4
0,3
-21,9
Equity Indicator description
0,5
0,5
0,5
-2,1
Total assets Indicator description
0,9
1
0,9
-10,9
Cash and cash equivalents Indicator description
0,2
0,3
0,2
-44,3
Depreciation Indicator description
0
0
0
26,9
Gross profit / loss Indicator description
0,4
0,4
-0
-101,8
EBITDA Indicator description
0,4
0,5
0
-93,9
Current assets Indicator description
0,8
0,9
0,7
-19,8
Net profit / loss Indicator description
0,3
0,4
-0
-103
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,4
0,4
0
-99,2
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
64,4
70,5
-2,1
-72,6
Return on sales (ROS) Indicator description
9,2
9,9
-0,3
-10,2
Equity ratio Indicator description
49,3
55,5
61
5,5
EBITDA margin Indicator description
12,5
11,5
0,8
-10,7
Gross profit margin Indicator description
12,1
10,8
-0,2
-11
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
54
41
37
-4
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download docx

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector