ALEO.com Companies Food industry Meat Meat & meat products Profile of company AUJA PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AUJA PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID9231735999
KRS0000847255
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. SŁOWACKIEGO 20 / 9, 64-200 WOLSZTYN
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

AUJA PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SŁOWACKIEGO 20 / 9, 64-200 WOLSZTYN

NIP

9231735999
Copy

REGON

386354664
Copy

KRS

0000847255
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. SŁOWACKIEGO 20 / 9, 64-200 WOLSZTYN

Date of registration in KRS

2020-06-23

Date of commencement of economic activity

2020-06-23

Act signature

PO.IX NS-REJ.KRS/12054/20/360/REGON

Pkd codes

46.32.Z - Wholesale of meat and meat products

10 - Manufacture of food products

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

52 - Warehousing and support activities for transportation

63 - Information service activities

68 - Real estate activities

77 - Rental and leasing activities

78 - Employment activities

96 - Other personal service activities


Active

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Ruslan Khlus
Chairman Of The Board, 35 years old
shareholders
Mehmet Yolal

45% 45 udziałów o łącznej wartości 2.250,00 zł

Ruslan Khlus

10% 10 udziałów o łącznej wartości 500,00 zł

Ibrahim Adali

45% 45 udziałów o łącznej wartości 2.250,00 zł

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector