ALEO.com Companies Company services HR and payroll services Temporary work Profile of company Assunto sp. z o.o.
Assunto sp. z o.o.
TAX ID8133713915
KRS0000598572
Share capital80,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Al. Armii Krajowej 4a, 35-307 Rzeszów

Phone number

+48 604 101 935

About us

This text has been translated automatically

For us, everyone, both Employer and Employee

they are a value to invest in ...

The company Assunto Sp. z o. o. was created in response to the needs of the employers and jobseekers market.


Our target is:

 • helping the employer to find a qualified employee
 • providing temporary workers in a short period of time
 • offering candidates a well-paid, satisfying job


We specialize in services:

 • temporary work
 • permanent recruitment
 • leasing / employee outsourcing
 • job placement
 • career counseling

We are an organization formed by experienced people in the HR industry, career counselors and specialist recruitment experts. Our team consists of people with passion and commitment, which translates into the quality of cooperation and satisfaction of our clients. Our specialists will be happy to advise you on how to solve HR and payroll issues, effectively recruit qualified personnel, guide the professional path.


Why Assunto?

 • We advise, and we do not sell
 • we help to optimize costs
 • we find the best solutions
 • we respond to diverse customer needs
 • we have an entry in the register of employment agencies (No. 13438)
 • we have an insurance policy OC

Offer

This text has been translated automatically

We specialize in services:

 • temporary work
 • permanent recruitment
 • leasing / employee outsourcing
 • job placement
 • career counseling

Register Data

Full name

ASSUNTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KS. JÓZEFA JAŁOWEGO 10 / 5, 35-010 RZESZÓW

NIP

8133713915
Copy

REGON

363567760
Copy

KRS

0000598572
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2018-06-26

Register Address

UL. KS. JÓZEFA JAŁOWEGO 10 / 5, 35-010 RZESZÓW

Date of registration in KRS

2016-01-25

Date of commencement of economic activity

2016-01-25

Act signature

RZ.XII NS-REJ.KRS/17932/21/183

Pkd codes

78.20.Z - Temporary employment agency activities

69.20.Z - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

78.10.Z - Activities of employment placement agencies

78.30.Z - Other human resources provision

82.11.Z - Office administrative service activities

82.20.Z - Activities of call centres

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

85.60.Z - Educational support activities


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH O WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPRAWY POWYŻEJ 50 000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Łukasz Marcin Zych
Chairman Of The Board, 42 years old
shareholders
Łukasz Marcin Zych

100% 160 udziałów o łącznej wartości 80000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Jednostka rozpoczęła działalność 25.01.2016 r. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest działalność agencji pracy tymczasowej.


Rok 2019 był czwartym rokiem działalności spółki. W analizowanym roku jednostka osiągnęła przychody ze sprzedaży usług w kwocie 1824 822,80 zł, natomiast koszty

z działalności operacyjnej kształtowały się na poziomie 1 912 894,51 zł.


Analizowany rok obrotowy przyniósł Spółce stratę na poziomie 86 027,15 zł, która zostanie pokryta z zysków przyszłych lat obrotowych.


W następnych latach obrotowych firma będzie chciała położyć szczególny nacisk na dalsze poprawianie kondycji finansowej, ze szczególnym naciskiem na wypracowywanie zysków na każdym poziomie rachunku zysków i strat oraz zwiększenie udziału w rynku. Kluczową sprawą będzie ustabilizowanie kręgu odbiorców oraz podwyższenie jakości świadczonych usług. Firma będzie starała się poszerzyć swoje rynki zbytu, a także poszerzać nadal asortyment świadczonych usług o usługi księgowe i kadrowe.


Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
1,8
1,8
1,1
-42,3
Liabilities and provisions Indicator description
0,3
0,2
0,3
12,3
Equity Indicator description
0,1
-0
-0,1
-113,8
Total assets Indicator description
0,4
0,2
0,2
-2,7
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0,1
0,1
-5
Depreciation Indicator description
0
0
0
967,1
Gross profit / loss Indicator description
0
-0,1
-0
65,7
EBITDA Indicator description
0
-0,1
-0
74,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
0
-0,1
-0
71,5
Net profit / loss Indicator description
0
-0,1
-0
59,3
Current assets Indicator description
0,4
0,2
0,2
-8,2
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
59,1
280
53,2
-226,8
Return on sales (ROS) Indicator description
2,4
-4,7
-3,3
1,4
Equity ratio Indicator description
18,9
-14,8
-32,4
-17,6
EBITDA margin Indicator description
2,7
-4,3
-1,9
2,4
Gross profit margin Indicator description
2,4
-4,7
-2,8
1,9
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
63
48
93
45
Current ratio Indicator description
1,2
0,9
0,7
-0,2
Net debt to EBITDA Indicator description
0,5
-0
-2,6
-2,6
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
Show more (4)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector