ASKO SP Z O O
Ul.Metalurgiczna 17g, 20-234 Lublin
TAX ID9462284723
Rate company:
ASKO SP Z O O
TAX ID9462284723
KRS0000039405
Share capital808,600.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Ul.Metalurgiczna 17g, 20-234 Lublin

Website

http://asko.pl

About us

This text has been translated automatically

The Asko company appeared on the building materials market in 1993. In the initial period of operation, the company's activity focused on the distribution and assembly of siding on the territory of the Lublin province. Asko, meeting the customers' needs, along with the passing of time, is constantly expanding its activities. In 1997, PVC panels from Greece began to be imported. After 8 years of existence, the company made a strategic decision to start production of chamber panels in-house. In 2009, Asko expanded its offer with a new product which is a roof lining - a siding soffit. The availability of different types of soffits and a wide range of colors allowed the company to fully meet the needs of customers.

Activity type

manufacturer

Register Data

Full name

ASKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. METALURGICZNA 17 G, 20-234 LUBLIN

NIP

9462284723
Copy

REGON

431275890
Copy

KRS

0000039405
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2013-10-10

Register Address

UL. METALURGICZNA 17 G, 20-234 LUBLIN

Date of registration in KRS

2001-08-28

Date of commencement of economic activity

2001-08-28

Act signature

LU.VI NS-REJ.KRS/24107/22/214

Website

http://asko.pl

Pkd codes

22.23.Z - Manufacture of builders’ ware of plastic

22.21 - Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

52 - Warehousing and support activities for transportation

62 - Computer programming, consultancy and related activities

63 - Information service activities

64 - Financial service activities, except insurance and pension funding

72 - Scientific research and development

73 - Advertising and market research


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z I PROKURENT.
MANAGEMENT
Elżbieta Kołaczek
Vice President, 68 years old
shareholders
Elżbieta Kołaczek

14.29% 1 936 udziałów o łącznej wartości 193 600 zł

Artur Andrzej Siwek

85.71% 6 150 udziałów o łącznej wartości 615 000 zł

proxies
Krzysztof Piotr Siwek
joint prokura - the proposer is authorized only to perform activities jointly with a member of the management board, 24 years old
BOARD OF DIRECTORS
Zbigniew Kolaczek
70 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Sprawozdanie z działalności Zarządu

za rok 2019

Zarząd w składzie:


Artur Siwek          - Prezes Zarządu

Elżbieta Kołaczek       - Vice Prezes Zarządu


złożył sprawozdanie ze swojej działalności w ASKO sp. z o. O. w Lublinie ul. Metalurgiczna) 7G za rok 2019.

Praca Zarządu w roku sprawozdawczym koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

1. Analizowano sprzedaż, rentowności poszczególnych produktów w 2019 roku

2. Przeprowadzono remont maszyn i sprzętu potrzebnego do produkcji oraz zakupiono nowe  maszyny i urządzenia.

3. Odebrano linię do produkcji folii polipropylenowej

4.Przeprowadzono rozmowy z producentami mebli w sprawie zbytu produkcji z folii propyle- nowej dla meblarstwa.

5.Przeprowadzono rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

6. Podjęto działania w celu pozyskiwania nowych odbiorców w kraju i za granicą

7.Podjęto prace na temat stworzenia formuły z polipropylenu do folii wysoko połyskowej.

8. Podjęto strategię działań na 2020 rok dotyczącej nowych klientów w Polsce i w kierunku exportu


Wymienione działania inwestycyjne przyniosły spółce stratę z działalności w kwocie 352 418,45 zł co jest wykazane w sprawozdaniach finansowych.


EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
12,6
7,7
-39
Liabilities and provisions Indicator description
6,1
7,5
22,6
Equity Indicator description
5
4,9
-2,2
Total assets Indicator description
39,1
12,4
-68,3
Depreciation Indicator description
1,2
0,6
-50
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0,1
12
Gross profit / loss Indicator description
0,6
-0,1
-118,9
EBITDA Indicator description
1,9
0,7
-61,5
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,7
0,1
-80,4
Net profit / loss Indicator description
0,5
-0,1
-122,3
Current assets Indicator description
7,7
7,5
-1,8
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
9,8
-2,2
-12
Return on sales (ROS) Indicator description
3,8
-1,4
-5,2
Equity ratio Indicator description
44,7
39,2
-5,5
EBITDA margin Indicator description
15,1
9,6
-5,5
Gross profit margin Indicator description
4,5
-1,4
-5,9
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
112
247
135
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector