ALEO.com Companies Clothes, shoes, jewelry, leather goods Textile products Profile of company ASAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ASAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7822485346
KRS0000340538
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ŚW. MICHAŁA 43, 61-119 POZNAŃ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

ASAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ŚW. MICHAŁA 43, 61-119 POZNAŃ

NIP

7822485346
Copy

REGON

301245906
Copy

KRS

0000340538
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ŚW. MICHAŁA 43, 61-119 POZNAŃ

Date of registration in KRS

2009-10-29

Date of commencement of economic activity

2009-10-29

Act signature

PO.VIII NS-REJ.KRS/956/17/942

Pkd codes

46.41.Z - Wholesale of textiles

13.91.Z - Manufacture of knitted and crocheted fabrics

13.92.Z - Manufacture of made-up textile articles

14.13.Z - Manufacture of other outerwear

32.99.Z - Other manufacturing notelsewhere classified

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

47.11.Z - Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating

47.51.Z - Retail sale of textiles in specialised stores

55.10.Z - Hotels and similar accommodation

56.29.Z - Other food service activities

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Muhammad Faisal
Chairman Of The Board
shareholders
Muhammad Faisal

95 udziałów o łącznej wartości 47.500 zł

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector