ART ODLEW
Prosta 1B, 45-526 Opole
TAX ID7542841142
Phone+48774540937
Rate company:
ART ODLEW
TAX ID7542841142
KRS0000375717
Share capital300,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Prosta 1B, 45-526 Opole

Phone number

+48774540937

Website

http://art-odlew.pl/

About us

This text has been translated automatically

Founded by mgr inż. Wiktor Halupczoka founding works. Artistic Foundry of Metal ART-ODLEW boasts a 40-year tradition in the production of bronze, brass and aluminum. Over time, the family composition has transformed into a thriving company that currently employs thirty-five employees, with sales markets in the country and Western Europe.

Our wide range of products includes sculptures, bas-reliefs, medals, statuettes, busts, memorial plaques, monuments, bronze doors, church altars. In addition to broadly understood artistic casting, we also make industrial casts and tombware accessories.

We invite you to read the information on the website and to cooperate!

The management of the company Art-Odlew sp. Z o. O

Activity type

manufacturer

Register Data

Full name

ARTYSTYCZNA ODLEWNIA METALI ART-ODLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PÓŁNOCNA 20, 45-805 OPOLE

NIP

7542841142
Copy

REGON

160054055
Copy

KRS

0000375717
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2013-10-11

Register Address

UL. PÓŁNOCNA 20, 45-805 OPOLE

Date of registration in KRS

2011-02-01

Date of commencement of economic activity

2011-02-01

Act signature

RDF/337832/21/85

Website

http://art-odlew.pl/

Pkd codes

24.54.A - Casting of copper and copper alloy

24.51.Z - Casting of iron

24.52.Z - Casting of steel

24.53.Z - Casting of light metals

24.54.B - Casting of other non-ferrous metals not elsewhere classified

32.99.Z - Other manufacturing notelsewhere classified

42.99.Z - Works related to construction of other civil engineering projects not elsewhere classified

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

49.41.Z - Freight transport by road

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. W PRZYPADKU ZAŚ ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO DOKONYWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA; - O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO KWOTY 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU; - O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU DOKONYWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) WYMAGANA JEST ZGODA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W FORMIE UCHWAŁY.
MANAGEMENT
Wiktor Anton Halupczok
Chairman Of The Board, 83 years old
shareholders
Anna Halupczok

50% 150 udziałów o łącznej wartości 150.000,00 zł

Wiktor Anton Halupczok

50% 150 udziałów o łącznej wartości 150.000,00 zł

proxies
Anna Halupczok
spontaneous prokura, 80 years old
Grzegorz Halupczok
spontaneous prokura, 47 years old

EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
5,6
6,2
6,7
7,2
Liabilities and provisions Indicator description
6,2
5,4
5,5
2,3
Equity Indicator description
3,7
4,3
5,8
35,3
Total assets Indicator description
9,9
9,7
11,3
17
Cash and cash equivalents Indicator description
1,5
1,8
2,3
28,2
Depreciation Indicator description
0,6
0,6
0,7
12,6
Gross profit / loss Indicator description
0,6
0,6
1,6
157,5
EBITDA Indicator description
1,3
1,3
2,3
78,2
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,6
0,7
1,6
141
Current assets Indicator description
2,7
3
5,2
76,4
Net profit / loss Indicator description
0,6
0,6
1,5
150
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
15
14,1
26,1
12
Return on sales (ROS) Indicator description
9,9
9,8
22,8
13
Equity ratio Indicator description
37,1
44,5
51,5
7
EBITDA margin Indicator description
22,7
20,7
34,5
13,8
Gross profit margin Indicator description
9,9
9,8
23,4
13,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
90
59
82
23
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
Show more (4)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector