ALEO.com CompaniesProfile of company "ARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"ARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5272302522
KRS0000116047
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. MIEDZIANA 11, 00-835 WARSZAWA

Categories

Main category
Other
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"ARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. MIEDZIANA 11, 00-835 WARSZAWA

NIP

5272302522
Copy

REGON

016160850
Copy

KRS

0000116047
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. MIEDZIANA 11, 00-835 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2002-06-05

Date of commencement of economic activity

2002-06-05

Act signature

WA.XII NS-REJ.KRS/75440/19/120

Pkd codes

55.30.A

70.20.Z - Management consultancy activities

50.10.A

50.10.B

50.20.A

50.20.B

50.30.A

50.30.B

51.39.Z

51.47.Z

51.70.B

52.48.G

55.30.B

63.30.C

63.40.C

65.21.Z

65.23.Z

70.12.Z

70.31.Z

70.32.A

74.14.A

74.40.Z

74.84.A

74.84.B

91.11.Z

92.34.Z

93.05.Z

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Aliaksandr Karpei
Chairman Of The Board
shareholders
Aliaksandr Karpei

100% 100 udziałów o łącznej wysokości 50000 złotych

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.