ARKADA BUDOWNICTWO I ZABYTKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. GŁÓWNA 90, 55-010 ŚWIĘTA KATARZYNA
TAX ID8992722461
Rate company:
ARKADA BUDOWNICTWO I ZABYTKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8992722461
KRS0000390983
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. GŁÓWNA 90, 55-010 ŚWIĘTA KATARZYNA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

ARKADA BUDOWNICTWO I ZABYTKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. GŁÓWNA 90, 55-010 ŚWIĘTA KATARZYNA

NIP

8992722461
Copy

REGON

021634501
Copy

KRS

0000390983
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. GŁÓWNA 90, 55-010 ŚWIĘTA KATARZYNA

Date of registration in KRS

2011-07-07

Date of commencement of economic activity

2011-07-07

Act signature

RDF/407555/22/129

Pkd codes

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

23.6 - Manufacture of articles of concrete, cement and plaster

25.1 - Manufacture of structural metal products

43.3 - Building completion and finishing

43.9 - Other specialised construction activities

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

68.2 - Rental and operating of own or leased real estate

71.2 - Technical testing and analysis

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NIEZALEŻNIE OD USTANOWIENIA PROKURY, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO LUB USTANOWIENIA PROKURY: - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEŻELI OŚWIADCZENIE WOLI DOTYCZY PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO KWOTY 50.000,00 ZŁOTYCH, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI OŚWIADCZENIE WOLI DOTYCZY PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO KWOTĘ 50.000,00 ZŁOTYCH.
MANAGEMENT
Magdalena Simkiewicz
Member Of The Board, 43 years old
Michał Adam Plis
Chairman Of The Board, 41 years old
shareholders
Magdalena Simkiewicz

50% 50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wysokości 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych.

Michał Adam Plis

50% 50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wysokości 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
1,6
1,9
2,1
14,8
Liabilities and provisions Indicator description
0,7
0,4
0,6
57,7
Equity Indicator description
0,2
0,3
0,4
20,2
Total assets Indicator description
0,9
0,7
1
39,6
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0,2
0,6
276,3
Depreciation Indicator description
0
0
0
-∞
Gross profit / loss Indicator description
0
0,1
0,1
-39,6
EBITDA Indicator description
0
0,1
0,1
-21
Operating profit (EBIT) Indicator description
0
0,1
0,1
-40
Current assets Indicator description
0,9
0,7
1
39,8
Net profit / loss Indicator description
0
0,1
0,1
-39,6
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
6,3
33,4
16,8
-16,6
Return on sales (ROS) Indicator description
0,9
6,1
3,2
-2,9
Equity ratio Indicator description
24,2
48,4
41,6
-6,8
EBITDA margin Indicator description
1,2
6,9
4,8
-2,1
Gross profit margin Indicator description
1
6,9
3,6
-3,3
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
160
72
98
26
Current ratio Indicator description
0,9
0,8
1,2
0,4
Net debt to EBITDA Indicator description
9,8
0,3
-4,3
-4,6
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector