ALEO.com Companies Constructions, services & materials Renovation and building services Design services Profile of company ARCHECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ARCHECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8942887065
KRS0000268901
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. SOSNOWA 30 / 2, 55-075 BIELANY WROCŁAWSKIE
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

ARCHECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SOSNOWA 30 / 2, 55-075 BIELANY WROCŁAWSKIE

NIP

8942887065
Copy

REGON

020407832
Copy

KRS

0000268901
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. SOSNOWA 30 / 2, 55-075 BIELANY WROCŁAWSKIE

Date of registration in KRS

2006-11-30

Date of commencement of economic activity

2006-11-30

Act signature

RDF/355155/21/879

Pkd codes

71.11.Z - Architectural activities

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

58.11.Z - Book publishing

58.13.Z - Publishing of newspapers

58.14.Z - Publishing of journals and periodicals


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIAZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJATKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENIA SĄ: 1. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD PROKURENCI SAMODZIELNIE; 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZAWIERANIA UMÓW ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEWYŻSZAJĄCYCH KWOTĘ KAPITAŁAU ZAKŁADOWEGO WYMAGANE JEST ZGODNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - W TYM PREZESA.
MANAGEMENT
Tomasz Grzegorz Pisaniak
Chairman Of The Board, 51 years old
Maja Joanna Klimowicz
Vice President, 49 years old
shareholders
Maja Joanna Klimowicz

50% 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Tomasz Grzegorz Pisaniak

50% 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total assets Indicator description
0,5
0,5
0,5
4,1
Total operating revenue Indicator description
1,1
1,3
1,3
-3,7
Gross profit / loss Indicator description
0
0,1
0
-87,1
Liabilities and provisions Indicator description
0,1
0,1
0,1
15,9
Equity Indicator description
0,4
0,4
0,4
2,3
Current assets Indicator description
0,3
0,3
0,3
8,9
Net profit / loss Indicator description
0
0,1
0
-87,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
9,8
18
2,3
-15,7
Return on sales (ROS) Indicator description
3,2
5,8
0,8
-5
Gross profit margin Indicator description
3,2
5,8
0,8
-5
Equity ratio Indicator description
73,4
87,1
85,6
-1,5
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector