ALEO.com Companies Real estate and related services Let services and property management Profile of company APERIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
APERIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8992567859
KRS0000255224
Share capital1,500,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

WARSZAWA, - WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

APERIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

WARSZAWA, - WARSZAWA

NIP

8992567859
Copy

REGON

020256451
Copy

KRS

0000255224
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

WARSZAWA, - WARSZAWA

Date of registration in KRS

2006-04-13

Date of commencement of economic activity

2006-04-13

Act signature

WA.XIII NS-REJ.KRS/68192/18/427

Pkd codes

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.12.Z - Site preparation

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.31.Z - Real estate agencies

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

71.11.Z - Architectural activities

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Anna Krystyna Pawłowska
Chairman Of The Board, 41 years old
shareholders
Marek Andrzej Falenta

100% 1500 udziałów o łącznej wartości 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector