Apcoa Parking Polska sp. z o.o.
Rondo Onz 1, 00-124 Warszawa
TAX ID5260307689
Phone+48 22 354 83 80
Rate company:
Apcoa Parking Polska sp. z o.o.
TAX ID5260307689
KRS0000129400
Share capital3,000,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Rondo Onz 1, 00-124 Warszawa

Phone number

+48 22 354 83 80

Website

https://www.apcoa.pl/

About us

This text has been translated automatically

APCOA Parking Polska is the largest company in Poland operating in the parking industry. We are part of the APCOA GROUP with the headquarters in Germany, the European market leader in the management of large parking facilities, which implements its investments all over Europe.

The basic business of APCOA Parking Polska is parking management and the organization of paid parking zones on city streets. The company existing in Poland since 1998 from the very beginning set new standards and directions on the Polish parking management market.

For many years, we have been cooperating with many significant investors, property owners and public institutions across the country. These include shopping malls, hotels, airports, office buildings, city car parks, hospitals, etc.

For each parking lot we manage, we develop a concept for the proper organization of traffic, selection of technical equipment as well as management.

Offer

This text has been translated automatically

Professional parking management

Register Data

Full name

APCOA PARKING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. RONDO ONZ 1, 00-124 WARSZAWA

NIP

5260307689
Copy

REGON

012110239
Copy

KRS

0000129400
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2018-02-08

Register Address

UL. RONDO ONZ 1, 00-124 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2002-09-05

Date of commencement of economic activity

2002-09-05

Act signature

WA.XII NS-REJ.KRS/30712/23/862

Website

https://www.apcoa.pl/

Pkd codes

52.21.Z - Service activities incidental to land transportation

35.14.Z - Trade of electricity

43.29.Z - Other construction installation

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

71.11.Z - Architectural activities

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

81.10.Z - Combined facilities support activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW LUB OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 100.000,00 ZŁ (SŁOWNIE STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB RÓWNOWARTOŚĆ TEJ KWOTY W WALUCIE OBCEJ, WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W DNIU ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA, A W WYPADKU ŚWIADCZEŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ POWYŻSZĄ KWOTĘ W OKRESIE SZEŚCIU (6) MIESIĘCY - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Philippe Op De Beeck
Member Of The Board
Maciej Józef Zawadzki
Chairman Of The Board, 48 years old
shareholders
APCOA PARKING HOLDINGS GMBH

100% 2500 udziałów o łącznej wartości 3.000.000,00 zł

proxies
Łukasz Nowikowski
prokura total wrong - management board member with, 42 years old
Tomasz Paweł Gawroński
prokura total - with a member of the management board, 49 years old

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
43,3
42,4
58,5
38
Liabilities and provisions Indicator description
28,8
33,7
37,7
12
Equity Indicator description
4,8
7,1
10,3
43,7
Total assets Indicator description
33,6
40,8
48
17,5
Cash and cash equivalents Indicator description
5,4
6,3
6,8
8,4
Depreciation Indicator description
2,1
2,8
4,4
58
Gross profit / loss Indicator description
2,5
2,6
4,1
58,3
EBITDA Indicator description
4,8
6,3
9,5
50,3
Current assets Indicator description
12,5
13,5
16,1
19,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
2,7
3,5
5,1
44,1
Net profit / loss Indicator description
2,3
2,3
3,1
33
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
48,6
32,9
30,4
-2,5
Return on sales (ROS) Indicator description
5,4
5,5
5,3
-0,2
Equity ratio Indicator description
14,3
17,5
21,4
3,9
EBITDA margin Indicator description
11,1
14,9
16,2
1,3
Gross profit margin Indicator description
5,7
6,1
7
0,9
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
141
102
100
-2
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Activity report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector