ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Business consulting Profile of company APAX CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
APAX CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8992808180
KRS0000661598
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1 / 10, 53-329 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

APAX CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1 / 10, 53-329 WROCŁAW

NIP

8992808180
Copy

REGON

366482260
Copy

KRS

0000661598
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1 / 10, 53-329 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2017-02-01

Date of commencement of economic activity

2017-02-01

Act signature

RDF/361707/21/281

Pkd codes

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

70.1 - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Dariusz Piotr Brzeziński
Chairman Of The Board, 56 years old
shareholders
Krystyna Marianna Sekuła Brzezińska

50% 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości 25.000zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Wojciech Grzegorz Szapiel

50% 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
5
5
5
0
Cash and cash equivalents Indicator description
4
4
4
0
Gross profit / loss Indicator description
0
0
0
0
Equity Indicator description
5
5
5
0
Net profit / loss Indicator description
0
0
0
0
Current assets Indicator description
4
4
4
0
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
0
0
0
0
Equity ratio Indicator description
100
100
100
0
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector