ALEO.com Companies Remaining categories Internet portals Profile of company ANM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ANM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7010513822
KRS0000580577
Share capital27,500.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. JAGIELSKA 25 / 27, 02-886 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

ANM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. JAGIELSKA 25 / 27, 02-886 WARSZAWA

NIP

7010513822
Copy

REGON

362771576
Copy

KRS

0000580577
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. JAGIELSKA 25 / 27, 02-886 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2015-10-19

Date of commencement of economic activity

2015-10-19

Act signature

WA.XIII NS-REJ.KRS/58003/18/831

Pkd codes

63.12.Z - Web portals

46.18.Z - Agents specialised in the sale of other particular products

46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

79.90.C - Other reservation service activities not elsewhere classified

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Mateusz Jan Łagowski
Chairman Of The Board, 27 years old
shareholders
Piotr Mateusz Łagowski

550 udziałów o łącznej wartości 27.500,00 złotych

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector