AME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. CZĘSTOCHOWSKA 24, 32-085 MODLNICA
TAX ID5130180569
Rate company:
ALEO.com Companies Constructions, services & materials Building materials Ceramic insulation Profile of company AME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5130180569
KRS0000325295
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. CZĘSTOCHOWSKA 24, 32-085 MODLNICA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

AME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. CZĘSTOCHOWSKA 24, 32-085 MODLNICA

NIP

5130180569
Copy

REGON

120874737
Copy

KRS

0000325295
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. CZĘSTOCHOWSKA 24, 32-085 MODLNICA

Date of registration in KRS

2009-03-11

Date of commencement of economic activity

2009-03-11

Act signature

RDF/385451/22/422

Pkd codes

23.43.Z - Manufacture of ceramic insulators and hollow insulators

23.44.Z - Manufacture of other technical ceramic products

24.20.Z - Manufacture of tubes and pipes, conduits, closed sections andconnectors, of steel

24.32.Z - Cold rolling of narrow strip

24.33.Z - Manufacture of cold forming products

25.11.Z - Manufacture of metal structures and parts of structures

25.12.Z - Manufacture of metal elements of building woodwork

25.61.Z - Treatment and coating of metals

25.62.Z - Mechanical working of metal elements

25.91.Z - Manufacture of metal containers

25.92.Z - Manufacture of metal packaging

28.25.Z - Manufacture of industrial cooling and ventilation equipment

28.29.Z - Manufacture of other general-purpose machinery notelsewhere classified

32.99.Z - Other manufacturing notelsewhere classified

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

33.14.Z - Repair and maintenance of electrical equipment

33.15.Z - Repair and maintenance of ships and boats

33.19.Z - Repair and maintenance of other equipment

35.30.Z - Steam, hot water and air conditioning manufacturing and supply

38.31.Z - Dismantling of wrecks

38.32.Z - Recovery of sorted materials

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.11.Z - Demolition

43.12.Z - Site preparation

43.13.Z - Test drilling and boring

43.21.Z - Electrical installation

43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation

43.29.Z - Other construction installation

43.31.Z - Plastering

43.32.Z - Joinery installation

43.33.Z - Floor and wall covering

43.34.Z - Painting and glazing

43.39.Z - Other building completion and finishing

43.91.Z - Roofing activities

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

46.14.Z - Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft

46.74.Z - Wholesale of hardware and plumbing and heating equipment and supplies

47.78.Z - Other retail sale of new goods in specialised stores

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

49.41.Z - Freight transport by road

52.10 - Warehousing and storage

52.10.B - Warehousing and storage of other goods

52.21.Z - Service activities incidental to land transportation

52.22 - Service activities incidental to sea transportation

52.24 - Cargo handling

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.03.Z - Computer facilities management activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.12.Z - Web portals

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.31.Z - Real estate agencies

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

70.10.Z - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies

70.21.Z - Public relations and communication activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

71.20.B - Other technical testing and analysis

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

73.12.C - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in electronic media (Internet)

74.10.Z - Specialised design activities

74.20.Z - Photographic activities

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

77.12.Z - Rental and leasing of other motor vehicle, excluding motorcycles

77.21.Z - Rental and leasing of recreational and sports goods

77.32.Z - Rental and leasing of construction machinery and equipment

77.33.Z - Rental and leasing of office machinery and equipment, including computers

77.34.Z - Rental and leasing of water transport equipment

77.35.Z - Rental and leasing of air transport equipment

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified

77.40.Z - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works

82.11.Z - Office administrative service activities

82.19.Z - Photocopying, document preparation and other specialised office support activities

82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
ZARZĄD SPÓŁKI REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ,ZARZĄDZA MAJĄTKIEM I SPRAWAMI SPÓŁKI ORAZ KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM JEJ BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ,W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Arkadiusz Piotr Niemiec
Chairman Of The Board, 56 years old
shareholders
Arkadiusz Piotr Niemiec

100% 500(pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100 zł(sto)każdy o łącznej wartości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy)

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
25,5
23,3
-8,9
Cash and cash equivalents Indicator description
5,7
3,4
-40,3
Gross profit / loss Indicator description
-2,3
-2,3
0
Liabilities and provisions Indicator description
0,4
0,4
0
Equity Indicator description
25,2
22,9
-9
Net profit / loss Indicator description
-2,3
-2,3
0
Current assets Indicator description
20,5
18,3
-11,1
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-9
-9,9
-0,9
Equity ratio Indicator description
98,6
98,4
-0,2
Current ratio Indicator description
55,7
49,5
-6,2
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download docx

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector