ALEO.com Companies Raw materials, semi-finished products Plastics Other Profile of company AMBRATTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AMBRATTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6040141595
KRS0000375570
Share capital30,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. SPACEROWA 1, 83-010 STRASZYN
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

AMBRATTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SPACEROWA 1, 83-010 STRASZYN

NIP

6040141595
Copy

REGON

221161982
Copy

KRS

0000375570
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. SPACEROWA 1, 83-010 STRASZYN

Date of registration in KRS

2011-01-13

Date of commencement of economic activity

2011-01-13

Act signature

RDF/314918/21/516

Pkd codes

22.29.Z - Manufacture of other plastic products

16.29.Z - Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials

23.12.Z - Shaping and processing of flat glass

25.62.Z - Mechanical working of metal elements

25.72.Z - Manufacture of locks and hinges

25.99.Z - Manufacture of other fabricated metal products not elsewhere classified

31.01.Z - Manufacture of office and shop furniture

31.02.Z - Manufacture of kitchen furniture

31.09.Z - Manufacture of other furniture

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A PRZY JEDNOOSOBOWYM JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Henryk Józef Chyłkowski
Chairman Of The Board, 76 years old
shareholders
Małgorzata Marta Lachowicz

24.49% 12 udziałów o łącznej wartości 7 200,- złotych

Katarzyna Maria Zagórska

24.49% 12 udziałów o łącznej wartości 7 200,- złotych

Tamara Izabela Chyłkowska

51.02% 25 udziałów o łącznej wartości 15.000,00 złotych

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2019

   AMRATTI SPÓŁKA Z 0_0_


1/ Sytuacja finansowa Spółki


Bilans sporządzony na dzień 31.122019 jest załączony

do sprawozdania w postaci druku wraz z rachunkiem wyników.

Sprzedaż towarów netto za 2019 rok wyniosła 64.283.34 zł_

tj, wzrost około 25% do roku poprzedniego.

Strata netto za rok 2019 wynosi 24.339,98 A_

Biorąc jednak pod uwagę „że strata za rok 2018 wyniosła 31_336,98 zł

należy przyjąć że nastąpiła w roku 2019 poprawa sytuacji finansowej.


2/ Przewidywane kierunki rozwoju,


Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja mebli

łazienkowych i wyposażenia łazienek oraz ich sprzedaży.

Rok 2019 to wprowadzenie nowych wyrobów, pomimo tego że Prezes

Spółki Marek Gilun od początku września przebywał na zwolnieniu

lekarskim z powodu poważnej choroby.

Spółka w tym czasie prowadzona była z upoważnienia przez

Henryka Chyłkowskiego,

Podstawowym zadaniem będzie więc opracowanie nowych wyrobów

i zwiększenie sprzedaży- co zostało już zapoczątkowane z końcem 2019

roku_

Stratę z roku 2019 w wysokości 24.339,98 zł zarząd proponuje

pokryć z zysków w kolejnym roku obrotowym_Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
43,5
51,8
19,2
Liabilities and provisions Indicator description
129,2
165,5
28,1
Equity Indicator description
-95,2
-126,6
-32,9
Total assets Indicator description
34
39
14,6
Cash and cash equivalents Indicator description
2,5
10,8
326,3
Depreciation Indicator description
2,9
2,9
0
Gross profit / loss Indicator description
-33,2
-31,3
5,6
EBITDA Indicator description
-30,3
-28,4
6,1
Operating profit (EBIT) Indicator description
-33,2
-31,3
5,6
Net profit / loss Indicator description
-33,2
-31,3
5,6
Current assets Indicator description
29,9
37,8
26,4
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
34,9
24,8
-10,1
Return on sales (ROS) Indicator description
-76,4
-60,5
15,9
Equity ratio Indicator description
-280
-324,8
-44,8
EBITDA margin Indicator description
-69,6
-54,8
14,8
Gross profit margin Indicator description
-76,4
-60,5
15,9
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
1085
1166
81
Current ratio Indicator description
0,2
0,2
0
Net debt to EBITDA Indicator description
0,1
0,4
0,3
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector