ALPHA CAPITAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
UL. PETUNIOWA 9 / 5, 53-238 WROCŁAW
TAX ID8943130648
Rate company:
ALEO.com Companies Real estate and related services Real estate appraisal, buying, selling Profile of company ALPHA CAPITAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
ALPHA CAPITAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
TAX ID8943130648
KRS0000740592
No opinion. Add your first review

address

UL. PETUNIOWA 9 / 5, 53-238 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Company removed from KRS 8 Aug 2022 y.

Full name

ALPHA CAPITAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PETUNIOWA 9 / 5, 53-238 WROCŁAW

NIP

8943130648
Copy

REGON

380801381
Copy

KRS

0000740592
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. PETUNIOWA 9 / 5, 53-238 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2018-07-13

Date of commencement of economic activity

2018-07-13

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/16325/22/391

Pkd codes

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

55 - Accommodation

64.9 - Other financial service activities, except insurance and pension funding

66.19 - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

68.20 - Rental and operating of own or leased real estate

68.31 - Real estate agencies

68.32 - Management of real estate on a fee or contract basis

70.2 - Management consultancy activities

78 - Employment activities

81.2 - Cleaning activities

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

PODSTAWOWE DANE

Nazwa Alpha Capital Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław

Przedmiot działalności 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek


Numer NIP 8943130648

Numer REGON 380801381


Sąd dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy

Rejestr Sądowy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców nr KRS 0000740592CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Spółka zajmuje się inwestycjami w zakresie nieruchomości.


ZARZĄD I JEGO CELE

Zarząd spółki jest dwu osobowy i składa się z Wojciecha Mróz oraz Marcina Łuczyna. Celem zarządu jest pozyskiwanie klientów zainteresowanych inwestycjami w nieruchomości.MAJĄTEK, INNE ZASOBY I FINANSOWANIE

Komentarz do stanu majątkowego

Na koniec 2019 roku spółka posiadała majątek trwały wyceniany na 992 890.13 zł oraz majątek obrotowy w wysokości 357 352.06 zł. W roku 2019 spółka nie wygenerowała żadnych przychodów operacyjnych oraz stratę w wysokości -77 931.05 zł. Zarząd planuje w roku 2020 poczynić starania żeby spółka przynosiła przychody i wygenerowała zysk na koniec roku.


Ocena źródeł finansowania

Spółka finansuje się z pożyczek od wspólników.


Ocena zasobów ludzkich

Większość zadań w spółce realizowana jest przez członków zarządu. W roku 2020 nie jest planowany wzrost zatrudnienia.RELACJE Z OTOCZENIEM

Klienci

Klientami spółki są głównie inwestorzy zainteresowani kupnem lub wynajmem nieruchomości.Dostawcy

Spółka korzysta z dostawców lokalnych w zakresie usług budowalnych.


Społeczności lokalne

Działalność spółki nie wypływa istotnie na społeczności lokalne.EFEKTY DZIAŁALNOŚCI

W okresie 10.07.2018 – 31.12.2019 spółka rozpoczęła działalność i nie zrealizowała dodatniego wyniku finansowego.


PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

W 2020 roku spółka planuje zrealizować kilkanaście projektów i osiągnąć dodatnią rentowność netto.CZYNNIKI RYZYKA I OPIS ZAGROŻEŃ

Ryzyko zmienności cen na rynku nieruchomości

Istnieje ryzyko, że w trakcie realizacji inwestycji na rynku nieruchomości nastąpi duży spadek cen co przełoży się negatywnie na możliwość ich sprzedaży z zyskiem.


Ryzyko zwiększonej konkurencji

Na rynku funkcjonuje bardzo inwestorów indywidualnych, którzy powodują, że na rynku zmniejsza się ilość atrakcyjnych nieruchomości do zakupu.

Financial statements

10-07-2018 - 31-12-2019
Activity report
Download xml

10-07-2018 - 31-12-2019
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

10-07-2018 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xml
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector