ALEO.com Companies Pharmacy, medicine and cosmetics Medicines and supplements Profile of company ALBERTIS LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ALBERTIS LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8952220233
KRS0000853710
Share capital10,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. SZPACZA 18-20, 51-417 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

ALBERTIS LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SZPACZA 18-20, 51-417 WROCŁAW

NIP

8952220233
Copy

REGON

386712508
Copy

KRS

0000853710
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. SZPACZA 18-20, 51-417 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2020-08-06

Date of commencement of economic activity

2020-08-06

Act signature

RDF/339010/21/682

Pkd codes

46.46.Z - Wholesale of pharmaceutical goods

10.86.Z - Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food

21.10.Z - Manufacture of basic pharmaceutical substances

21.20.Z - Manufacture of medicines and other pharmaceutical products

62 - Computer programming, consultancy and related activities

63.12.Z - Web portals

72.1 - Research and experimental development on natural sciences and engineering

73.20.Z - Market research and public opinion polling

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OPISANYCH W USTĘPIE POPRZEDNIM, A PRZEWYŻSZAJĄCYCH KWOTĘ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Rafał Jerzy Raczyński
Chairman Of The Board, 43 years old
shareholders
Rafał Jerzy Raczyński

91 (dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości 9.100,00 (dziewięć tysięcy sto) złotych

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector