ALEO.com Companies Home and garden Homeware Glass and ceramics Profile of company AKRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AKRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8133666788
KRS0000397576
Share capital55,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

TYWONIA 15, 37-500 TYWONIA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

AKRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

TYWONIA 15, 37-500 TYWONIA

NIP

8133666788
Copy

REGON

180770043
Copy

KRS

0000397576
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

TYWONIA 15, 37-500 TYWONIA

Date of registration in KRS

2011-09-29

Date of commencement of economic activity

2011-09-29

Act signature

RDF/379809/22/524

Pkd codes

46.44.Z - Wholesale of china, ceramics and glassware and cleaning materials

46.45.Z - Wholesale of perfume and cosmetics

46.47.Z - Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment

46.49.Z - Wholesale of other household goods

46.75.Z - Wholesale of chemical products

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDOOSOBOWY: A) W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚĆ DWUKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO - PREZES ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, B) W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚCI DWUKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO - PREZES ZARZĄDU I PROKURENT ODDZIELNIE, 2. JEZELI ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY : A) W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚĆ DWUKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO - CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE B) W SPRAWACH NIE PRZEKARCZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚCI DWUKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENT ODDZIELNIE . 3. W SPRAWACH NIEMATERIALNYCH , KTÓRE MOGĄ WYWRZEĆ SKUTKI MATERIALNE - NA ZASADACH UST. 1 PKT. 1 ) LIT. A ) LUB PKT.2 ) LIT A). 4. W SPRAWACH NIEMATERIALNYCH , KTÓRE NIE WYWRĄ ŻADNYCH SKUTKÓW MATERIALNYCH - NA ZASADACH UST. 1 PKT 1) LIT B) LUB PKT 2) LIT B).
MANAGEMENT
Barbara Katarzyna Szpond
Chairman Of The Board, 38 years old
Damian Paweł Szpond
Vice President, 38 years old
shareholders
Barbara Katarzyna Szpond

50% 50 udziałów o wartości 27.500 zł

Damian Paweł Szpond

50% 50 udziałów o łącznej wartości 27 500,00 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
4,8
5
7,2
43,3
Liabilities and provisions Indicator description
0,6
0,5
0,9
74,5
Equity Indicator description
0,4
0,5
0,5
4,6
Total assets Indicator description
1
1
1,4
41,3
Cash and cash equivalents Indicator description
0,6
0,6
0,4
-33,1
Depreciation Indicator description
0
0
0
-∞
Gross profit / loss Indicator description
0,1
0,1
0
-54
EBITDA Indicator description
0,1
0,1
0
-43,9
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
0,1
0
-45,3
Net profit / loss Indicator description
0,1
0,1
0
-60
Current assets Indicator description
1
1
1,4
41,3
%
%
%
p.p.
Return on sales (ROS) Indicator description
1,5
1,1
0,3
-0,8
Equity ratio Indicator description
40,2
47,5
35,2
-12,3
EBITDA margin Indicator description
1,7
1,4
0,5
-0,9
Gross profit margin Indicator description
1,5
1,1
0,4
-0,7
Current ratio Indicator description
1,7
1,9
1,5
-0,4
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector