ALEO.com Companies Education, sport and entertainment Education Kindergarten Profile of company AKADEMIA PRZEDSZKOLACZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AKADEMIA PRZEDSZKOLACZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7123228879
KRS0000367752
Share capital60,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. POPIEŁUSZKI 28D, 20-052 LUBLIN

Website

www.akademiaprzedszkolaczka.pl
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

AKADEMIA PRZEDSZKOLACZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. POPIEŁUSZKI 28D, 20-052 LUBLIN

NIP

7123228879
Copy

REGON

060687438
Copy

KRS

0000367752
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. POPIEŁUSZKI 28D, 20-052 LUBLIN

Date of registration in KRS

2010-10-11

Date of commencement of economic activity

2010-10-11

Act signature

LU.VI NS-REJ.KRS/8053/22/384

Website

WWW.AKADEMIAPRZEDSZKOLACZKA.PL

Pkd codes

85.10.Z - Pre-primary education

18 - Printing and reproduction of recorded media

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

52 - Warehousing and support activities for transportation

56 - Food and beverage service activities

58 - Publishing activities

59 - Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

74 - Other professional, scientific and technical activities

85 - Education

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Tomasz Marcin Zatorski
Chairman Of The Board, 51 years old
shareholders
Agnieszka Zatorska

50% 300 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

Tomasz Marcin Zatorski

50% 300 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

BOARD OF DIRECTORS
Beata Katarzyna Mackowiak
48 years old
Jolanta Wierucka
70 years old

EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
0,9
1,1
1,1
7,4
Liabilities and provisions Indicator description
0,3
0,1
0,1
74,8
Equity Indicator description
0,1
0,2
0,3
68,2
Total assets Indicator description
0,4
0,3
0,4
69,6
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0,1
0,3
117,3
Depreciation Indicator description
0,1
0
0
-43,9
Gross profit / loss Indicator description
0,1
0,1
0,2
107,8
EBITDA Indicator description
0,2
0,1
0,2
46,9
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
0,1
0,2
109
Net profit / loss Indicator description
0,1
0,1
0,1
121,1
Current assets Indicator description
0,4
0,2
0,4
88,2
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
43,5
30,8
40,5
9,7
Return on sales (ROS) Indicator description
6,7
6
12,3
6,3
Equity ratio Indicator description
34,7
78,8
78,2
-0,6
EBITDA margin Indicator description
16,3
11,6
15,9
4,3
Gross profit margin Indicator description
6,7
7
13,6
6,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
105
16
27
11
Current ratio Indicator description
1,3
4
4,4
0,4
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,5
-1,1
-1,6
-0,5
See more

Financial statements

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xades

01-01-2019 - 31-12-2019
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download xml
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector