ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Business consulting Profile of company AKADEMIA DELFINTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AKADEMIA DELFINTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6751730819
KRS0000847762
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. OSIEDLE 2 PUŁKU LOTNICZEGO 46 / 55, 31-870 KRAKÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

AKADEMIA DELFINTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. OSIEDLE 2 PUŁKU LOTNICZEGO 46 / 55, 31-870 KRAKÓW

NIP

6751730819
Copy

REGON

386431666
Copy

KRS

0000847762
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. OSIEDLE 2 PUŁKU LOTNICZEGO 46 / 55, 31-870 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2020-07-01

Date of commencement of economic activity

2020-07-01

Act signature

KR.XI NS-REJ.KRS/15272/20/615/REGON

Pkd codes

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

47.64.Z - Retail sale of sporting equipment in specialised stores

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

79.12.Z - Tour operator activities

79.90 - Other reservation service and related activities

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified

85.51.Z - Out-of-school forms of sports and leisure education

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Karolina Klaudia Caba
Chairman Of The Board, 33 years old
shareholders
Karolina Klaudia Caba

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500 zł

Klaudia Wysocka

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500 zł

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector