ALEO.com Companies Pharmacy, medicine and cosmetics Cosmetics Profile of company AGELESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AGELESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7010974575
KRS0000832324
Share capital100,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 101 / 11, 02-011 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

AGELESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 101 / 11, 02-011 WARSZAWA

NIP

7010974575
Copy

REGON

385731283
Copy

KRS

0000832324
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 101 / 11, 02-011 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2020-03-05

Date of commencement of economic activity

2020-03-05

Act signature

WA.XII NS-REJ.KRS/16091/20/725/NIP

Pkd codes

46.45.Z - Wholesale of perfume and cosmetics

20 - Manufacture of chemicals and chemical products

21 - Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

32 - Other manufacturing

46.46.Z - Wholesale of pharmaceutical goods

46.49.Z - Wholesale of other household goods

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

70 - Activities of head offices; management consultancy activities

72 - Scientific research and development

73 - Advertising and market research

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Andrzej Franciszek Frydrychowski
Member Of The Board, 74 years old
Renata Firgon
Member Of The Board, 59 years old
Maurycy Tadeusz Turek
Chairman Of The Board, 51 years old
shareholders
Andrzej Franciszek Frydrychowski

22.09% 19 udziałów o łącznej wartości 19.000,00 zł

Maurycy Tadeusz Turek

55.81% 48 udziałów o łącznej wartości 48.000,00 zł

Renata Firgon

22.09% 19 udziałów o łącznej wartości 19.000,00 zł

proxies
Izabela Różańska Kołakowska
separate prokura, 53 years old
Jarosław Misiak
separate prokura, 58 years old

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector