Agc Glass Poland sp. z o.o.
Jachimowicza 11, 58-306 Wałbrzych
TAX ID8862339321
Rate company:
Agc Glass Poland sp. z o.o.
TAX ID8862339321
KRS0000072464
Share capital34,537,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Jachimowicza 11, 58-306 Wałbrzych

Register Data

Full name

AGC GLASS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. JACHIMOWICZA 11, 58-306 WAŁBRZYCH

NIP

8862339321
Copy

REGON

890654347
Copy

KRS

0000072464
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2020-09-18

Register Address

UL. JACHIMOWICZA 11, 58-306 WAŁBRZYCH

Date of registration in KRS

2001-12-18

Date of commencement of economic activity

2001-12-18

Act signature

WR.IX NS-REJ.KRS/19183/23/529

Pkd codes

23.12.Z - Shaping and processing of flat glass

43.34.Z - Painting and glazing

43.39.Z - Other building completion and finishing

46.13.Z - Agents involved in the sale of timber and building materials

46.73.Z - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

49.41.Z - Freight transport by road

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

71.20.B - Other technical testing and analysis


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 EURO (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY EURO) - PRZELICZANYCH NA ZŁOTE POLSKIE WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU DLA TEJ WALUTY OGŁASZANEGO PRZEZ NBP Z DNIA POPRZEDZAJĄCEGO ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA - WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Radosław Gładyś
Member Of The Board, 51 years old
Roman Beran
Member Of The Board
Sławomir Grzegorz Sobczyk
Member Of The Board, 52 years old
Petr Mazzolini
Chairman Of The Board
Marek Tomasz Grzebyk
Member Of The Board, 62 years old
shareholders
AGC FLAT GLASS CZECH A.S., CLEN AGC GROUP

100% 34537 udziałów o łącznej wysokości 34.537.000,00 zł (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych)

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
176,4
195,9
226,9
15,8
Liabilities and provisions Indicator description
34,1
49,8
50,4
1,2
Equity Indicator description
30,8
31
29,1
-6
Total assets Indicator description
65
80,8
79,5
-1,6
Cash and cash equivalents Indicator description
1,5
1,9
0,9
-50,2
Depreciation Indicator description
2,7
3,2
3,5
10
Gross profit / loss Indicator description
1,5
0,6
-0,7
-212,3
EBITDA Indicator description
5,2
4,7
4,3
-8,6
Current assets Indicator description
34,9
48,6
48,7
0,1
Operating profit (EBIT) Indicator description
2,5
1,5
0,7
-49,2
Net profit / loss Indicator description
0,8
0,1
-1,9
-1515,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
2,8
0,4
-6,4
-6,8
Return on sales (ROS) Indicator description
0,5
0,1
-0,8
-0,9
Equity ratio Indicator description
47,5
38,4
36,6
-1,8
EBITDA margin Indicator description
2,9
2,4
1,9
-0,5
Gross profit margin Indicator description
0,8
0,3
-0,3
-0,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
56
78
71
-7
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Activity report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector