ActiveGPS - monitoring GPS pojazdów i zarządzanie flotą aut od Activeo
Paniowicka 3/4, 54-107 WROCŁAW
TAX ID8943011056
Phone+48536917449
Rate company:
ALEO.com Companies IT and telecommunication Telecommunication Telecommunication services Profile of company ActiveGPS - monitoring GPS pojazdów i zarządzanie flotą aut od Activeo
ActiveGPS - monitoring GPS pojazdów i zarządzanie flotą aut od Activeo
TAX ID8943011056
KRS0000369887
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Paniowicka 3/4, 54-107 WROCŁAW

Phone number

+48536917449

Website

https://www.activegps.pl/

Social media

Branches

Dział sprzedaży

Bednarska 13A, 54-134 Wrocław

Activity type

broker, wholesaler, distributor, service provider

Register Data

Full name

ACTIVEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PANIOWICKA 3 / 4, 54-107 WROCŁAW

NIP

8943011056
Copy

REGON

021391978
Copy

KRS

0000369887
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2023-04-03

Register Address

UL. PANIOWICKA 3 / 4, 54-107 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2010-11-05

Date of commencement of economic activity

2010-11-05

Act signature

RDF/440258/22/110

Website

https://www.activegps.pl/

Pkd codes

61.10.Z - Wired telecommunications activities

33.13.Z - Repair and maintenance of electronic and optical equipment

33.14.Z - Repair and maintenance of electrical equipment

46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software

46.52.Z - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof

61.20.Z - Wireless telecommunications activities, excluding satellite telecommunications activities

61.30.Z - Satellite telecommunications activities

61.90.Z - Other telecommunications activities

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.1 - Data processing, hosting and related activities; web portals

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

71.20.B - Other technical testing and analysis

73.11.Z - Advertising agencies activities

73.12.A - Intermediation in the sale of time and place on advertising aims in the radio and television

73.12.B - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in printed media

73.12.D - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in other media

82.20.Z - Activities of call centres

95.11.Z - Repair and maintenance of computers and peripheral equipment

95.12.Z - Repair and maintenance of (tele)communication equipment


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ NIE PRZEKRACZA 50.000 ZŁOTYCH UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZA 50.000 ZŁOTYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Mateusz Jerzy Szprynger
Chairman Of The Board, 37 years old
shareholders
Elżbieta Mieczysława Szprynger

13.79% 120 (sto dwadzieścia) udziałów o łącznej wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych)

Grzegorz Andrzej Wycech

29.89% 260 (dwieście sześćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych)

Mateusz Jerzy Szprynger

56.32% 490 (czterysta dziewięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 24.500 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych)

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
1,9
1
1,2
21
Liabilities and provisions Indicator description
0,7
0,6
0,4
-29,1
Equity Indicator description
0,4
0,2
0,2
22,9
Total assets Indicator description
1,1
0,7
0,6
-15,7
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0,2
0,1
-18,7
Depreciation Indicator description
0,1
0,2
0,1
-36,9
Gross profit / loss Indicator description
0,1
-0,2
0
117,7
EBITDA Indicator description
0,2
-0,1
0,2
434
Net profit / loss Indicator description
0,1
-0,2
0
117,7
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
-0,2
0,1
134
Current assets Indicator description
0,6
0,5
0,5
-2
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
18,1
-129,9
18,7
148,6
Return on sales (ROS) Indicator description
4
-24,5
3,6
28,1
Equity ratio Indicator description
37,2
25,8
37,6
11,8
EBITDA margin Indicator description
9,5
-5,3
14,7
20
Gross profit margin Indicator description
4
-24,5
3,6
28,1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
121
73
61
-12
Current ratio Indicator description
0,9
2,7
2,6
-0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
1,6
-3,4
0,3
3,7
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector