ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Vehicle parts and accessories Profile of company ABARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ABARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8842793962
KRS0000749475
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. SKŁADOWA 3, 58-100 ŚWIDNICA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

ABARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SKŁADOWA 3, 58-100 ŚWIDNICA

NIP

8842793962
Copy

REGON

381343472
Copy

KRS

0000749475
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. SKŁADOWA 3, 58-100 ŚWIDNICA

Date of registration in KRS

2018-09-19

Date of commencement of economic activity

2018-09-19

Act signature

WR.IX NS-REJ.KRS/26600/18/71/NIP

Pkd codes

45.31.Z - Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

38 - Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

52 - Warehousing and support activities for transportation

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

68 - Real estate activities

77 - Rental and leasing activities

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Władysław Budziszyn
Chairman Of The Board, 82 years old
shareholders
Artur Andrzej Budziszyn

91 udziałów o łącznej wysokości 4550,00 pln (cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych)

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector