ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Business consulting Profile of company PERPETUUM FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PERPETUUM FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6772445314
KRS0000794154
Share capital27,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121 / 208, 53-332 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

PERPETUUM FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121 / 208, 53-332 WROCŁAW

NIP

6772445314
Copy

REGON

383842334
Copy

KRS

0000794154
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121 / 208, 53-332 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2019-07-09

Date of commencement of economic activity

2019-07-09

Act signature

RDF/350202/21/848

Pkd codes

66.30.Z - Fund management activities

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A). WE WSZELKICH SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 20.000,00 ZŁ ( DWADZIEŚCIA TYSIĘCY I 00/100 ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ WARTOŚĆ STANOWI SUMA ŚWIADCZEŃ ZA JEDEN ROK, A JEŻELI ŚWIADCZENIA TRWAJĄ KRÓCEJ NIŻROK- ZA CAŁY OKRES ICH TRWANIA; C) W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ STANOWIĄCĄ RÓWNOWARTOŚĆ 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCVIA TYSIĘCY I 00/100 ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ WARTOŚĆ SPRAW STANOWI SUMA ŚWIADCZEŃ ZA JEDEN ROK, A JEŻELI ŚWIADCZENIA TRWAJĄ KRÓCEJ NIŻ ROK-ZA CAŁY OKRES ICH TRWANIA.
MANAGEMENT
Marcin Krok
Member Of The Board, 40 years old
Tomasz Nietubyć
Member Of The Board, 39 years old
shareholders
Marcin Krok

25.41% 92 udziały o łącznej wartości 4.600,00 zł

Kamil Kwećka

25.41% 92 udziały o łącznej wartości 4.600,00 zł

Tomasz Nietubyć

49.17% 178 udziałów o łącznej wartości 8.900,00 zł

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector