Optima Serwis sp. z o.o. sp.k.
Księżycowa 70 seg. 21, 01-934 Warszawa
TAX ID1182094466
Phone+48505945145
Rate company:
Optima Serwis sp. z o.o. sp.k.
TAX ID1182094466
KRS0000477947
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Księżycowa 70 seg. 21, 01-934 Warszawa

Phone number

+48505945145

Website

http://www.optimaserwis.pl

About us

This text has been translated automatically

Thanks to cooperation with the largest distributors in the country, we are able to ensure the availability of products from the world's largest manufacturers of computer hardware and software. We focus on recognized brands so that the quality of our services goes hand in hand with the quality of the delivered equipment.

The quality of services provided is our priority, therefore we strive to cooperate with leading hardware and software producers. See the list of manufacturers we have on offer.

http://www.optimaserwis.pl/producenci

Constant development is the foundation of our company. Training and raising our competences resulted in certificates and partner statuses.

http://www.optimaserwis.pl/certyfikaty

If you need technical assistance, whether it's a damaged printer, a non-working computer or a network problem, our service will be happy to help you and advise you on what to do to avoid similar problems in the future.

We can also, as part of the outsourcing agreement, take the worries from managing your IT infrastructure off your shoulders.

Activity type

broker, wholesaler, distributor, service provider

Register Data

Full name

OPTIMA SERWIS ZIELIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ALUZYJNA 28, 03-149 WARSZAWA

NIP

1182094466
Copy

REGON

146882700
Copy

KRS

0000477947
Copy

Legal form

limited partnership

ALEO.com Registration Date

2015-10-12

Register Address

UL. ALUZYJNA 28, 03-149 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2013-09-23

Date of commencement of economic activity

2013-09-23

Act signature

RDF/365904/22/694

Website

http://www.optimaserwis.pl

Pkd codes

46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software

26 - Manufacture of computer, electronic and optical products

27 - Manufacture of electrical equipment

28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

33 - Repair and installation of machinery and equipment

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

61 - Telecommunications

62 - Computer programming, consultancy and related activities

95 - Repair of computers and personal and household goods

96 - Other personal service activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityREPRESENTING THE COMPANY PARTNERS
representation type
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ TYLKO ŁĄCZNIE Z DRUGIM KOMPLEMENTARIUSZEM. KOMPLEMENTARIUSZAMI SĄ NIKODEM ZIELIŃSKI I MAGDALENA ZIELIŃSKA
REPRESENTING THE COMPANY PARTNERS
Magdalena Zielińska
47 years old
Nikodem Mariusz Zieliński
48 years old
shareholders
Nikodem Mariusz Zieliński
Magdalena Zielińska

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI OPTIMA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018Optima Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa została zawiązana w dniu 18.07.2013 r. na mocy Umowy Spółki komandytowej w formie aktu notarialnego przed notariuszem Żywią Lipińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Mickiewicza nr 22 lok. 4, za Rep. A nr 6070/2013. Następnie w dniu 08.05.2013 r. Spółka Optima Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej Spółka) została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000477947.


I. Działalność Spółki w roku 2018


Rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 był szóstym rokiem działalności Spółki. Wszelkie działania Spółki były oparte na założeniach przyjętych wspólnie przez Wspólników Spółki i opierały się na ustalonym wcześniej budżecie. Spółka z powodzeniem kontynuuje swoją działalność przede wszystkim w sektorze IT.

           


II. Przewidywany rozwój Spółki


Spółka planuje dalsze prowadzenie działalności gospodarczej celem umacniania pozycji Spółek na rynku polskim przede wszystkim poprzez pozyskiwanie nowych klientów oraz poprzez utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi klientami Spółek.III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce


Spółka w roku obrotowym od 01.01.2018 do 31.12.2018 uzyskała zysk brutto w wysokości 595.438,18 zł, Spółka realizuje swoje bieżące zobowiązania. W przyszłości Spółka planuje kontynuować prowadzenie działalności. Zysk osiągnięty w roku 2018 powinien zostać przeznaczony częściowo na dalszą działalność Spółki, a częściowo na wynagrodzenia dla Wspólników.


IV. Nabycie udziałów (akcji) własnych.

Nie dotyczy.

V.Oddziały (zakłady) posiadane przez jednostkę.


Spółka nie posiada oddziałów w Polsce ani za granicą.


VI. Instrumenty finansowe.


Nie dotyczy.


VII. Zatrudnienie


Spółka w 2018 r. zatrudniała 13 pracowników, w tym 1 kobietę i 12 mężczyzn.
Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
15,3
17,2
15,7
-8,6
Liabilities and provisions Indicator description
3
3,7
4,2
13,4
Equity Indicator description
3,5
3,6
3,6
-0,1
Total assets Indicator description
6,5
7,3
7,8
6,8
Cash and cash equivalents Indicator description
1
0,6
1,4
143,9
Depreciation Indicator description
0,3
0,1
0,1
53,1
Gross profit / loss Indicator description
0,6
1,5
1,2
-18,5
EBITDA Indicator description
0,9
1,5
1,3
-16,7
Current assets Indicator description
5,1
5,9
6,3
6,8
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,6
1,5
1,2
-19,1
Net profit / loss Indicator description
0,6
1,5
1,2
-18,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
16,8
41,5
33,8
-7,7
Return on sales (ROS) Indicator description
3,9
8,6
7,7
-0,9
Equity ratio Indicator description
54,5
49
45,8
-3,2
EBITDA margin Indicator description
6,1
8,9
8,1
-0,8
Gross profit margin Indicator description
3,9
8,6
7,7
-0,9
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
51
63
82
19
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector