Netronik
ul. Działkowa 30A, 62-070 Dąbrowa
TAX ID7773228418
Phone+48616660466
Rate company:
Netronik
TAX ID7773228418
KRS0000439279
Share capital325,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

ul. Działkowa 30A, 62-070 Dąbrowa

Phone number

+48616660466

Website

http://www.ip4isp.pl

About us

This text has been translated automatically

Netronik is a multimedia and Internet service operator in the Wielkopolska region. We have over 15 years of experience in the telecommunications industry in the business sector. We are passionate about what we do. We perfectly know the market and its needs, so now we are creating new standards in the home service market. Our fiber optic lines and radio lines are the latest generation of equipment with the highest available parameters, which are in vain to be sought from competitors. We do not sell advertising, we sell operating services. We invite you to familiarize yourself with our offer and network coverage.

Netronik is also an IPv4 addressing provider and creator of the ip4isp.pl project. The problem of the unavailability of IPv4 addresses has been solved by us.

Activity type

service provider

Register Data

Full name

NETRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. DZIAŁKOWA 30A, 62-070 DĄBROWA

NIP

7773228418
Copy

REGON

302274873
Copy

KRS

0000439279
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-09-27

Register Address

UL. DZIAŁKOWA 30A, 62-070 DĄBROWA

Date of registration in KRS

2012-11-09

Date of commencement of economic activity

2012-11-09

Act signature

RDF/406600/22/484

Website

http://www.ip4isp.pl

Pkd codes

61.10.Z - Wired telecommunications activities

61.20.Z - Wireless telecommunications activities, excluding satellite telecommunications activities

61.30.Z - Satellite telecommunications activities

61.90.Z - Other telecommunications activities

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.03.Z - Computer facilities management activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.12.Z - Web portals


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Tomasz Jacek Śląski
Chairman Of The Board, 50 years old
shareholders
Tomasz Jacek Śląski

6450 udziałów o łącznej wartości 322.500,00 zł

proxies
Małgorzata Elżbieta Śląska
spontaneous prokura, 43 years old

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

I. Charakterystyka prowadzonej działalności (branża, rynek, warunki nko%% e, konkurencja)

Spółka prowadzi działalność w zakresie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, transmisji

danych oraz usług ICT. Działa na bardzo konkurencyjnym rynku, na którym bezpośrednio konkuruje

z kilkunastoma podmiotami, wśród nich są duże spółki giełdowe. Warunki rynkowe występujące

obecnie charakteryzują się dużą presją na obniżanie cen świadczonych usług oraz presją na szybkość

w ich uruchomieniu.


II. Strategia rozwoju.

Strategia rozwoju spółki na kolejne lata obejmuje stałe zwiększanie zasięgu sieci światłowodowej

oraz radiowej, zwłaszcza rozbudowa własnej, co pozwoli jej zwiększyć ilość potencjalnych klientów 

oraz skrócić czas uruchamiania usług dla klientów. W roku 2018 spółka wybudowała ponad 50 km

sieci światłowodowej, która obejmuje swoim zasięgiem już około 80% aglomeracji poznańskiej.


Spółka rozwija nadal projekt IP4ISP.PL, który ma zapewnić dostawę adresacji IPv4 dla

potrzebujących jej podmiotów. Projekt IP4ISP.PL osiąga dużą rentowność operacyjną, będącą w

istocie głównym źródłem finasowania rozwoju działalności w zakresie rozbudowy sieci optycznej.

Spółka kontynuuje poszukiwania możliwości przejęcia kolejnych bloków adresowych IPV4 do

wydzierżawienia swoim klientom.

Nadal trwąją poszukiwania finansowania zewnętrznego. Spółka nie otrzymała finansowania w

ramach tzw. pożyczki szerokopasmowej.


III. Analiza ryzyka operacyjnego i finansowego.

Ryzyko operacyjne spółki sprowadza się do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu dostępności

świadczonych usług jak również do stałego doskonalenia standardów obsługi posprzedażnej i

interwencyjno — serwisowej w przypadku awarii świadczonych usług. Dodatkowym czynnikiem

ryzyka jest lojalność klientów, którzy na bardzo konkurencyjnym rynku poszukują stale możliwości

obniżenia cen pozyskiwanych usług.

Ryzyko finansowe spółki sprowadza się do zapewnienia środków na bieżący rozwój, z uwagi na fakt,

iż spółka finansuje swój rozwój ze środków własnych a nie kredytów bankowych. Powoduje to iż

krytycznym czynnikiem dla zapewnienia płynności finansowej jest windykacja należności oraz stała

kontrola i dostosowanie do możliwości kosztów stałych. Czynnikiem ryzyka w projekcie IP4ISP.PL

są niezależne od spółki Netronik zmiany w politykach gospodarowania adresacją IPV4.


IV. Charakterystyka polityki zrządzania ryzykiem.

Spółka minimalizuje ryzyko dla swojej działalności stale powiększając portfolio klientów z różnych

branż, co powinno uchronić ją od negatywnych konsekwencji problemów jednego segmentu rynku.

Znajduje to wyraz w aktywnym uczestnictwie w przetargach dla administracji publicznej, jak również

aktywnym poszukiwaniu klientów we wszelkich branżach i wśród firm każdej wielkości. Jeśli chodzi

o minimalizację ryzyka w obszarze dostarczania adresacji IPv4 w szczególności prezes zarządu

podejmuje rozmaite działania rynkowe mające na celu utrzymanie stabilnej sytuacji na rynku wynajmu

i dzierżawy adresacji IPV4.


V. Istotne zasoby będące w posiadaniu spółki nie wynikające bezpośrednio ze sprawozdania

finansowego.

Do najważniejszych z tych zasobów należy zaliczyć:

- Udział spółki w projekcie e-Południe — gdzie obecnie wymienia się ruchem IP ponad 400 operatorów

ISP, co pozwała spółce ograniczyć koszty dostępu do Internetu oraz zwiększyć sprzedaż.

- duże bloki adresowe IPv6 do późniejszego wykorzystania — co przekłada się wprost na możliwości

zwiększenia sprzedaży oraz opracowania nowych rozwiązań w sieciach NGN

- produkcyjne wdrożenie obsługi protokołu IPv6 w sieci własnej, co pozwała uzyskać przewagę

konkurencyjną nad podmiotami stosującymi wyłącznie starą technologię adresowania sieci i klientów,

- prowadzenie projektu IP4ISP.PL - wynajmu przestrzeni adresowych IPv4, który nadal jest żródlem

podstawowego dochodu dla spółki

- umowy współpracy ze specjalistami handlowymi oraz wysokiej klasy inżynierami systemowymi w

zakresie opracowania nowych rozwiązań IT a także pozyskiwania nowych klientów.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total operating revenue Indicator description
1,2
9,5
Net sales Indicator description
1,2
1,9
2,5
31,4
Liabilities and provisions Indicator description
0,7
0,6
1,3
103,6
Equity Indicator description
0,3
0,9
1
15,4
Total assets Indicator description
1
1,5
2,3
52
Depreciation Indicator description
0,1
0,1
0,1
18,8
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0
0,3
3401,8
Gross profit / loss Indicator description
0
0,6
0,2
-74,6
EBITDA Indicator description
0,2
0,7
0,3
-58,8
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
0,6
0,2
-72,5
Current assets Indicator description
0,1
0,6
0,6
-3,1
Net profit / loss Indicator description
0
0,6
0,1
-75,6
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
13,2
63
13,3
-49,7
Return on sales (ROS) Indicator description
3,3
29,9
5,5
-24,4
Equity ratio Indicator description
31
58,5
44,4
-14,1
EBITDA margin Indicator description
14,2
38,9
12,2
-26,7
Gross profit margin Indicator description
3,3
32,8
6,3
-26,5
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
123
190
67
Current ratio Indicator description
0,9
0,4
-0,5
Net debt to EBITDA Indicator description
0,5
1,2
0,7
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download docx

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector