ALEO.com Companies Remaining categories Retail Profile of company GASTRO PRESTIGE GROUP Sp. z o.o.
GASTRO PRESTIGE GROUP Sp. z o.o.
TAX ID7343521699
KRS0000479382
Share capital50,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Grzegorza Piramowicza 11, 33-300 Nowy Sącz

Phone number

+48184407668

Website

www.gastroprestige.pl

About us

This text has been translated automatically

The company Gastro Prestige Group Sp. z o. o. is an importer and distributor of professional catering equipment for both Italian, German and Polish producers.

The scope of the company's activities includes:

  • expert advice
  • technological design of canteens and collective catering facilities
  • technological design of restaurants, pizzerias, cafes and bars
  • interior design and equipment
  • delivery and assembly of hotel, restaurant and café furniture
  • service of catering equipment
  • investor's supervision

In addition, the Prestige company offers a wide range of supplementary products for gastronomy and hospitality, including tableware, glass, porcelain, cutlery and many more.

From the beginning of our activity, we focus on professional and reliable service for our clients. We strive to meet even the smallest expectations of customers in every phase of the investment. We offer suitable devices, prepare the optimal design for their deployment, and after acceptance by the customer, we proceed to comprehensive assembly.

The devices offered by us are compliant with Polish and international standards. They are characterized by modern technological solutions, durability, reliability and safety in operation as well as low operating costs.

Thanks to many years of experience, constant expansion of the range of products and continuous training of our employees, we guarantee not only a high level of services but also the best products available on the market.

We invite you to cooperation!

Activity type

manufacturer, broker, wholesaler, distributor, service provider

Register Data

Full name

GASTRO PRESTIGE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. GRZEGORZA PIRAMOWICZA 11, 33-300 NOWY SĄCZ

NIP

7343521699
Copy

REGON

122941805
Copy

KRS

0000479382
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-01-24

Register Address

UL. GRZEGORZA PIRAMOWICZA 11, 33-300 NOWY SĄCZ

Date of registration in KRS

2013-10-10

Date of commencement of economic activity

2013-10-10

Act signature

RDF/388033/22/990

Website

www.gastroprestige.pl

Pkd codes

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.21.Z - Electrical installation

43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation

43.29.Z - Other construction installation

43.32.Z - Joinery installation

43.39.Z - Other building completion and finishing

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.40.Z - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories

46.14.Z - Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft

46.15.Z - Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery

46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods

46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

47.59.Z - Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores

47.78.Z - Other retail sale of new goods in specialised stores

47.79.Z - Retail sale of second-hand goods in specialised stores

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets

56.10.A - Restaurants and other eating places

56.21.Z - Event catering activities

56.30.Z - Beverage serving activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

73.20.Z - Market research and public opinion polling

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

77.33.Z - Rental and leasing of office machinery and equipment, including computers

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified

95.11.Z - Repair and maintenance of computers and peripheral equipment

95.21.Z - Repair and maintenance of consumer electronics

95.22.Z - Repair and maintenance of household appliances and home and garden equipment


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 10000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Tomasz Włodzimierz Gargula
Vice President, 36 years old
Bogusław Władysław Laskosz
President, 46 years old
shareholders
Bogusław Władysław Laskosz

50% 250 udziałów o łącznej wartości 25000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Tomasz Włodzimierz Gargula

50% 250 udziałów o łącznej wartości 25000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

  Podsumowanie działalności spółki „GASTRO PRESTIGE GROUP"

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS: 0000479382 NIP: 7343521699

   w 2017 roku i perspektywy jej funkcjonowania na rok 2018


 Spółka rozpoczęła swoją działalność przewidzianą w zawartej umowie notarialnej w

2013 roku. Spółka poniosła koszty ogólnozakładowe, jak również koszty związane z

realizowanymi zleceniami. Spółka osiągała również przychody z prowadzonej działalności,

które umożliwiły zakończenie roku dochodem.


 Spółka zakończyła rok bilansowy wynikiem ujemnym — stratą, która wyniosła 2 580,82

zł, wynik podatkowy wyniósł — 435,66 zł. Strata zostanie pokryta dochodem z lat kolejnych.


 Spółka w 2018 roku planuje kontynuację działań umożliwiających lepsze dostosowanie

swojej oferty do potrzeb rynku i uzyskanie wzrostu przychodów. Przewiduje się, że

prowadzenie działalności w aktualnym stanie prawnym spowoduje w przyszłości

generowanie zysków.


 Sprawozdanie finansowe jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami

prawa i umową Spółki oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla

oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od

01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., jak również oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki

na dzień 31.12.2017 r.


Funkcjonowanie Spółki przedstawione w sprawozdaniu finansowym wskazuje na

racjonalną pewność jej funkcjonowania w przyszłości i nie ujawnia zagrożeń co do jej

istnienia.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total assets Indicator description
0,7
1
1,3
21,5
Total operating revenue Indicator description
2,9
1,8
1,4
-23,8
Gross profit / loss Indicator description
0,1
0
0
-18,1
Liabilities and provisions Indicator description
0,5
0,8
1
25,3
Equity Indicator description
0,2
0,2
0,2
7,5
Current assets Indicator description
0,7
0,7
0,9
31
Net profit / loss Indicator description
0
0
0
-16,9
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
23,5
9
7
-2
Return on sales (ROS) Indicator description
1,7
1,1
1,2
0,1
Gross profit margin Indicator description
2
1,2
1,3
0,1
Equity ratio Indicator description
30,3
21,6
19,1
-2,5
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector