ALEO.com Companies IT and telecommunication Technical consulting service Profile of company ZDI24 Sp. z o.o.
ZDI24 Sp. z o.o.
TAX ID6462903076
KRS0000376747
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Długa 19, 43-100 Tychy

Phone number

+48323079090

Website

http://www.zdi24.pl

Social media

Branches

ZDI24 Sp. z o.o. Dział Serwisu IT

Jaśkowicka 41A, 43-100 Tychy
+48323079090

Offer

Information Quality and Security Policy of ZDI24 Sp. z o. o

IT consulting services, management of ICT systems and servers, sale of hardware and software, vulnerability and security testing of ICT systems.

ZDI24 - With aufanie D ostępność I nnowacyjność 24/7 Customer


We implement the adopted information quality and security policy through:


• continuous access to IT services 24/7,

• continuous improvement of processes and ICT infrastructure,

• continuous improvement of the Quality Management and Information Security System,

• access to the latest technologies and equipment,

• meeting the requirements of customers, interested parties, law, including information security,

• application of solutions ensuring the highest level of data security from ZDI24 Sp. z o. o. and the client,

• ensuring proper supervision over the processed data, their integrity, confidentiality and availability,

• ensuring business continuity of ZDI24 Sp. z o. o. based on the adopted methodology for identifying, estimating and accepting the risk related to information security and the implementation of appropriate safeguards at every stage of the Company's operations,

• the highest quality of services offered, hardware and software sales.

Activity type

manufacturer, broker, distributor, service provider

Register Data

Full name

ZDI24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. DŁUGA 19, 43-100 TYCHY

NIP

6462903076
Copy

REGON

241825700
Copy

KRS

0000376747
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-03-06

Register Address

UL. DŁUGA 19, 43-100 TYCHY

Date of registration in KRS

2011-01-31

Date of commencement of economic activity

2011-01-31

Act signature

RDF/391886/22/448

Website

http://www.zdi24.pl

Pkd codes

62.03.Z - Computer facilities management activities

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU-DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB -DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MANAGEMENT
Michał Arkadiusz Kojdecki
Chairman Of The Board, 40 years old
Piotr Stefan Gońda
Vice President, 63 years old
Piotr Szymura
Vice President, 45 years old
shareholders
Michał Arkadiusz Kojdecki

25% 125 udziałów o łącznej wysokości 12.500,00 zł

Piotr Stefan Gońda

25% 125 udziałów o łącznej wysokości 12.500,00 zł

50% 250 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł

BOARD OF DIRECTORS
Katarzyna Teresa Kojdecka
39 years old
Damian Konrad Fidor
44 years old
Dariusz Jan Gońda
40 years old
Radosław Michał Kojdecki
44 years old

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki w 2017 roku:

 1.1. Firma dokonała częściowego zwrotu pożyczki za oddział firmy — ZDI24 Dział Serwisu IT — ul.

  Jaśkowicka 41A. Całkowita kwota zwrotu wyniosła 20.000zł. Do spłaty pozostało 20.000zł.

 1.2. Zarząd prosi o utrzymanie statusu pożyczki na zakup lokalu - podjęta zostanie decyzja o

  zwrocie lub o podniesieniu kapitału.

 1.3. Firma zatrudniła 2 osoby. Podsumowując stan zatrudnienia zwiększył się z poziomu 5 do 7

  osób.

 1.4. Spółka potrafi stabilnie działać bez wsparcia właścicieli.

2. Przewidywany rozwój Spółki:

2.1. Dalszy rozwój usług informatycznych dopasowanych do aktualnej sytuacji na rynku z

 naciskiem na promowanie specjalistycznych usług IT.

2.2. Modernizacja systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie Spółki —

 szczególnie w zakresie oferowanych usług.

2.3. Dalsze Nawiązywanie stałej współpracy z Kontrahentami szczególnie na śląsku na zasadzie

 podpisywania stałych umów serwisowych.

2.4. Bieżąca analiza i dostosowywanie oferowanych usług do aktualnego zapotrzebowania

 rynku.


3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa:

3.1. Sytuacja finansowa w Spółce była stabilna i odzwierciedlała wcześniejsze założenia. Spółka

 terminowo regulowała zobowiązania wobec budżetu oraz kontrahentów.

3.2. Spółka nie posiada żadnych zaciągniętych kredytów.

3.3. Spółka częściowo spłaciła pożyczkę na zakup lokalu.

3.4. Przewiduje się dalszy wzrost sprzedaży usług informatycznych, szczególnie tych

 specjalistycznych dotyczących obsługi serwerów a także archiwizacji i bezpieczeństwa

 danych.

3.5. Prowadzone są rozmowy z Klientami na ww. usługi, które pozwolą na dalszy zrównoważony

 rozwój Spółki.


4. Posiadane oddziały:

Dział Serwisu IT Tychy ul. Jaśkowicka 41A


5. Instrumenty finansowe:

Firma ma założone konto w banku Millennium i VW Bank Direct z możliwością

natychmiastowego dostępu do linii kredytowej.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total assets Indicator description
0,5
0,6
0,6
6,1
Total operating revenue Indicator description
1,5
1,8
1,2
-32,7
Gross profit / loss Indicator description
0,1
0,2
-0,1
-132,4
Liabilities and provisions Indicator description
0,1
0,1
0,2
103,1
Equity Indicator description
0,3
0,5
0,5
-11,9
Net profit / loss Indicator description
0,1
0,2
-0,1
-135,7
Current assets Indicator description
0,4
0,5
0,5
10
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
32,5
33,4
-13,5
-46,9
Return on sales (ROS) Indicator description
7,3
9,4
-5
-14,4
Gross profit margin Indicator description
8,8
10,4
-5
-15,4
Equity ratio Indicator description
71,8
84,3
70
-14,3
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector