ALEO.com Companies Remaining categories Retail Profile of company Goldpex Sp z o.o
Goldpex Sp z o.o
TAX ID5372623409
KRS0000413369
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Kościelna 14, 21-560 Międzyrzec Podlaski

Phone number

+48608131319

Website

http://www.goldpex.pl

Categories

Main category
Remaining categories Retail

About us

This text has been translated automatically

GOLDPEX, thanks to the experience gained and customer satisfaction, has strengthened its position in the market and has become unrivaled in its field.

With us, you will carry out any installation: electrical, teletechnical, gas, plumbing and central heating, using modern and economical technologies, starting with the project, ending with installation and service of devices.

Many years of experience in the installation industry forces us to provide services at the highest level. We are up to date with all technical innovations. We train installers to get the final effect - investor satisfaction.

We invite everyone to cooperate.

The activity of GOLDPEX is focused throughout Poland. We run wholesale and retail sale of hydraulic materials. We carry out installations in single- and multi-family houses, in industrial plants, halls, shopping halls, warehouses, office buildings, replacement of installations in apartment blocks. We undertake various works from the industry, starting from the smallest ones (assembly and replacement of cabins, washbasins, batteries, etc. ), for larger works such as: full assembly of plumbing installations, central heating installations, thermo installation, comprehensive plant repairs, installation of underfloor heating, recuperators, central vacuum cleaners, solar systems, photovoltaic panels, heat pumps, gas installations, etc.

We have qualifications and, above all, experience necessary to perform the services we offer. We have the right equipment at our disposal.

Activity type

broker, distributor, service provider

Register Data

Full name

"GOLDPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ROLNICZA 37, 21-560 WYSOKIE

NIP

5372623409
Copy

REGON

061389772
Copy

KRS

0000413369
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-03-09

Register Address

UL. ROLNICZA 37, 21-560 WYSOKIE

Date of registration in KRS

2012-03-05

Date of commencement of economic activity

2012-03-05

Act signature

LU.VI NS-REJ.KRS/18768/21/421

Website

http://www.goldpex.pl

Pkd codes

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

41.10 - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20 - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.11 - Demolition

43.21 - Electrical installation

43.31 - Plastering

43.32 - Joinery installation

43.33 - Floor and wall covering

43.34 - Painting and glazing

43.39 - Other building completion and finishing


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Jerzy Panasiuk
Chairman Of The Board, 61 years old
shareholders
Jerzy Panasiuk

100% 50 udziałów o łącznej wartości 5000 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

        GOLDPEX Sp. z o.o. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie

z Siedzibą w Świdniku, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000413369 w dniu 05.03.2012 roku. Spółka prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z zapisem

„Przedmiot działalności" zawartym w postanowieniu ww. Sądu o wpisie do KRS.

        Rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2019 r. i kończący się 31.12.2019 r. jest ósmym

rokiem działalności Spółki.


I. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce.

        Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w Spółce na koniec roku wynosiło 1 osobę.

Wszelkie działania Zarządu Spółki były oparte na założeniach przyjętych wspólnie przez Zarząd oraz

Udziałowców Spółki i opierały się na ustalonym wcześniej budżecie jednostki. Działania te miały na

celu pozyskanie przyszłych odbiorców na oferowane przez Spółkę artykuły i usługi. Spółka starała

się przede wszystkim pozyskiwać klientów oraz dążyła do tego, by nazwa firmy i jej usługi były

rozpoznawane w branży, w której Spółka obecnie działa.


II. Przewidywany rozwój Spółki.

        Zarząd planuje likwidację spółki ze względu na coraz większą konkurencję na rynku.

III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.

        Spółka w roku obrotowym osiągnęła przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w

wysokości 1.614.464,36 zł, w tym usług 187.149,77 zł. Rok obrotowy zamknął się zyskiem ze

sprzedaży w kwocie 208.834,54 zł a zysk brutto całego przedsiębiorstwa wynosi 208.425,94 zł.

Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Spółka nie ma żadnych zobowiązań wobec Skarbu Państwa.


IV. Nabycie udziałów (akcji) własnych.

        Nie dotyczy.


V. Oddziały (zakłady) posiadane przez jednostkę.

        Nie dotyczy.


VI. Instrumenty finansowe.

        Nie dotyczy.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
0,5
1,6
1,6
-3,4
Liabilities and provisions Indicator description
0,3
0,3
0,4
34,8
Equity Indicator description
-0,1
0,1
0,3
162,9
Total assets Indicator description
0,2
0,4
0,8
69,7
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0,1
0,1
73,1
Depreciation Indicator description
0
0
0
220,3
Gross profit / loss Indicator description
0
0,2
0,2
11,4
EBITDA Indicator description
0
0,2
0,3
18,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
0
0,2
0,2
10
Net profit / loss Indicator description
0
0,2
0,2
8,1
Current assets Indicator description
0,2
0,3
0,7
102,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-11,1
157,1
64,6
-92,5
Return on sales (ROS) Indicator description
1,3
11,9
13,3
1,4
Equity ratio Indicator description
-26,5
27,2
42,2
15
EBITDA margin Indicator description
1,4
13,4
16,5
3,1
Gross profit margin Indicator description
1,3
12,9
14,9
2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
208
74
103
29
Current ratio Indicator description
0,8
1
1,5
0,5
Net debt to EBITDA Indicator description
33,4
0,7
0,1
-0,6
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector