ALEO.com Companies Company services Other services Profile of company 4RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5213806333
KRS0000709264
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. SUWAK 4, 02-676 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

4RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SUWAK 4, 02-676 WARSZAWA

NIP

5213806333
Copy

REGON

368996477
Copy

KRS

0000709264
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. SUWAK 4, 02-676 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2017-12-14

Date of commencement of economic activity

2017-12-14

Act signature

RDF/376742/22/985

Pkd codes

70.10.Z - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies

70.22.Z - Business and other management consultancy activities


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Piotr Skorek
Chairman Of The Board, 40 years old
shareholders
Artur Kamil Marciniak

100% 100 udziałów o łącznej wartości 5 000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Sprawozdanie Zarządu z działalności


4 RAD Sp. z o.o. (Spółka) w roku obrotowym 2019


A. Informacje o firmie


1.Wizytówka firmy


  Firma 4 RAD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 4, istnieje na rynku od 14.12.2017 r.


   Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia Sądu z dnia 14.12.2017 r. (sygn. akt: WA.XIII Ns-Rej. KRS/88157/17/159) pod nr KRS 0000709264. jest w posiadaniu jedynego udziałowca, który obejmuje 100% kapitału.


   Spółką kieruje 1 osobowy Zarząd, który prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Prawo reprezentowania i prowadzenia spraw Spółki dotyczy wszystkich spraw sądowych i pozasądowych.

   Zgodnie z urnową Spółki Prezes Zarządu jest władny samodzielnie składać oświadczenia woli w imieniu Spółki.

   

2. Sprzedaż

Firma 4 RAD Sp. z o.o. jako Komplementariusz zajmuje się głównie zarządzaniem spółką komandytową.


    Struktura sprzedaży za rok 2019 przedstawiała się następująco:

[TABELA]

   

3. Personel

 Wg stanu na 31.12.2019 r. firma 4 RAD Sp. z o.o, nie zatrudniała pracowników

   

4. Finansowanie

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym kapitał własny obejmuje:

- kapitał podstawowy na dzień sporządzania sprawozdania wynosił 5 000,00 zł.


B. Sytuacja finansowa


 Jednym z najistotniejszych elementów równowagi finansowo-gospodarczej firmy jest posiadanie płynności finansowej oraz wypracowanie zysku, który przyczynia się do jej zachowania. Podstawową cechą płynności jest łatwość przekształcania składników aktywów obrotowych w pieniądz zapewniający terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań,


 W celu zaprezentowania i oceny płynności w firmie 4 RAD Sp. z o.o. zastosowano


3 wskaźniki w poniższej tabeli:


Tabela 2. Wskaźniki płynności 1 RAD Sp. z o.o.


[TABELA]


Wskaźnik bieżącej płynności w 2019 roku kształtuje się na poziomie 73,84 .


Wskaźnik płynności szybkiej w 2019 roku wynosi 73,84 i określa stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o wysokim stopniu płynności.


Wskaźnik płynności gotówkowej(natychmiastowy) określa w jakim stopniu zobowiązania krótkoterminowe pokryte są środkami pieniężnymi. Wskaźnik natychmiastowy kształtuje się na poziomie 66,74 .


C. Rozwój firmy


W roku 2019 r. i w latach następnych przewidywana jest kontynuacja działalności gospodarczej, w celu prowadzenia i zarządzania spółką komandytową oraz optymalizacji wyników finansowych .

Financial ranking

ALEO.com analysis for last available year (2019)Calculation method
Category
Other services
Position (Net profit / loss)
281
/ 1698
Position (Revenue)
777
/ 1698

Voivodeship
Masovian Voivodeship
Position (Net profit / loss)
2358
/ 9666
Position (Revenue)
6198
/ 9666
Generated 234 days ago

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
37,3
24
6,7
-71,8
Total operating revenue Indicator description
15
0
30
-∞
Gross profit / loss Indicator description
35,6
-15,1
21,3
241,2
Liabilities and provisions Indicator description
0,5
37,6
0,9
-97,5
Equity Indicator description
36,8
-13,6
5,8
142,8
Current assets Indicator description
36,3
23
5,7
-75
Net profit / loss Indicator description
35
-15,5
19,4
225,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
94,9
333,4
238,5
Return on sales (ROS) Indicator description
233
64,7
-168,3
Gross profit margin Indicator description
237,6
71,2
-166,4
Equity ratio Indicator description
98,7
-56,7
86,3
143
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xades

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf
Show more (6)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector