Aristo-Com Serwis drukarek i upsów
Centralna 53E, 31-586 Kraków
TAX ID6751481865
Phone126861440
Rate company:
Aristo-Com Serwis drukarek i upsów
TAX ID6751481865
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Centralna 53E, 31-586 Kraków

Phone number

126861440

Website

https://aristo.com.pl

About us

This text has been translated automatically

We deal with needle, laser and HP laser printers, OKI, Xerox, Lexmark and others. We also run the HP Designjet plotters service. We operate in Kraków and throughout Małopolska. We offer repairs, maintenance, inspections of printing equipment, spare parts and consultancy.

We have been dealing with printers repairs for over a dozen years. Thanks to our vast experience, our employees are able to solve the most complicated problems related to the service of plotters, printers, as well as UPS ups and monitors.

A detailed offer on our website www.aristo.com.pl .

We invite you to use our services. Our service is located in this part of Krakow, where you can still get there without problems;)

Activity type

service provider

Register Data

Full name

ARISTO-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. CENTRALNA 53E, 31-586 KRAKÓW

NIP

6751481865
Copy

REGON

122683823
Copy

KRS

0000437453
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-05-13

Register Address

UL. CENTRALNA 53E, 31-586 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2012-10-22

Date of commencement of economic activity

2012-10-22

Act signature

RDF/397432/22/620

Website

https://aristo.com.pl

Pkd codes

95.11.Z - Repair and maintenance of computers and peripheral equipment

33 - Repair and installation of machinery and equipment

43 - Specialised construction activities

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

49 - Land transport and transport via pipelines

62 - Computer programming, consultancy and related activities

63 - Information service activities

95 - Repair of computers and personal and household goods


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Olimpia Magdalena Magala
Member Of The Board, 53 years old
Andrzej Rafał Magala
Chairman Of The Board, 54 years old
shareholders
Olimpia Magdalena Magala

ilość udziałów: 50 wartość udziałów łącznie: 2 500,00

Andrzej Rafał Magala

ilość udziałów: 50 wartość udziałów łącznie: 2 500,00

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA SPÓŁKI

I. W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła działalność w zakresie naprawy i konserwacji

komputerów i urządzeń peryferyjnych. Działalność podstawowa uzupełniona przychodami i

kosztami w zakresie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych i finansowych

zamknęła się za rok obrotowy 2017 wynikiem dodatnim w kwocie 9.337,62 zł .

Szczegółowe dane w zakresie przychodów i kosztów przedstawia poniższe zestawienie :

1.Przychody

a I przychody z sprzedaży usług               168.594,07

b / przychody finansowe

wyksięgowanie zaokrągleń z tyt. zobowiązań     10,71

c 1 przychody operacyjne

inne —wyksięgowanie zaokrągleń         5,01

Razem:                          168.609 79

2. Koszty

1. Ogółem koszty działalności operacyjnej          155.275,09

2. Koszty finansowe                      3.936,69

3. Pozostałe koszty operacyjne                  60,39

Razem                           159.272,17

Wynik na działalności gospodarczej :

- przychody ze sprzedaży                   168.609,79 zł

- koszty działalności                     159.272,17 zł

- wynik finansowy-dochód                   + 9.337,62 zł

- należny podatek dochodowy                     0,00 zł

- wynik finansowy netto-strata                + 9.337,62 zł

3.Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na pełne etaty

kształtowało się na poziomie 0,70 etatów.

Stan zatrudnienia na 31.12.2017 roku wynosił 2 osoby.

11. Działalność prowadzona była osobiście przez udziałowca spółki, zatrudnionego w niepełnym

wymiarze godzin pracy —3/8 etatu.

III. Działalność gospodarcza w okresie sprawozdawczym, była prowadzona ze środków własnych

spółki. Płynność spółki została w okresie sprawozdawczym utrzymana. Zobowiązania z tytułu

dostaw usług Spółka starała się realizować na bieżąco.

Stan środków własnych w kwocie 11.978,68 zł winien zapewnić spółce utrzymanie płynności

finansowej w roku 2018 .

IV. Stan kapitałowy Spółki przedstawia się następująco:

                                                         B.O.                           B.Z.

 I. Kapitał zakładowy                                       5.000,00 zł                        5.000,00 zł

2. Kapitał rezerwowy                                              0,00 zł                           0,00 zł

ORGANIZACJA SPÓŁKI

1. Wspólnikami ARISTO-COM Sp. z o.o. w Krakowie w okresie sprawozdawczym byli :

 Andrzej Magala i Olimpia Magala

Podział udziałów :

- Andrzej Magala - 50 udziałów po 50 zł o wartości 2.500 zł,

- Olimpia Magala - 50 udziałów po 50 zł o wartości 2.500 zł,

2. Zarząd Spółki pracował w roku sprawozdawczym w następującym składzie :

- Prezesem był Pan Andrzej Magala

- Członek Zarządu Pani Olimpia Magala

ZAMIERZENIA

ARISTO-COM Spółka z o.o. w roku 2018 zamierza :

poszerzyć zakres wykonywanych usług o inne usługi przewidziane umową spółki,

celem pozyskania środków na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
40,4
53,1
32,8
-38,2
Total operating revenue Indicator description
164,4
135,7
138,4
1,9
Gross profit / loss Indicator description
22,2
4,2
-7,6
-283,9
Liabilities and provisions Indicator description
21,3
30,3
17,7
-41,7
Equity Indicator description
19,1
22,8
15,2
-33,5
Net profit / loss Indicator description
20,1
3,7
-7,6
-306,2
Current assets Indicator description
40,4
53,1
32,8
-38,2
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
105
16,2
-50,3
-66,5
Return on sales (ROS) Indicator description
12,2
2,7
-5,5
-8,2
Gross profit margin Indicator description
13,5
3,1
-5,5
-8,6
Equity ratio Indicator description
47,2
43
46,2
3,2
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector