ALEO.com Companies Company services Other services Profile of company I-GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I-GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6793056026
KRS0000376069
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. CZĘSTOCHOWSKA 62, 32-085 MODLNICA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

I-GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. CZĘSTOCHOWSKA 62, 32-085 MODLNICA

NIP

6793056026
Copy

REGON

121442193
Copy

KRS

0000376069
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. CZĘSTOCHOWSKA 62, 32-085 MODLNICA

Date of registration in KRS

2011-01-18

Date of commencement of economic activity

2011-01-18

Act signature

RDF/366621/22/519

Pkd codes

70.10.Z - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

73.11.Z - Advertising agencies activities

73.12.D - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in other media

73.20.Z - Market research and public opinion polling

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

82.11.Z - Office administrative service activities

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWTYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 1.000.000,00 (JEDEN MILION ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY ORAZ W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE WIELOLETNIM (TJ. POWYŻEJ DWÓCH LAT), ZOBOWIĄZAŃ WEKSLOWYCH, JAK RÓWNIEŻ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW DO CZYNNOŚCI WYMIENIONYCH WYŻEJ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Kinga Więsek
Chairman Of The Board, 49 years old
proxies
Grzegorz Olchawski
spontaneous prokura, 54 years old

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
36,3
33,2
-8,3
Total operating revenue Indicator description
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
-2,7
-3
-13,8
Liabilities and provisions Indicator description
0
0
0
Equity Indicator description
36,3
33,2
-8,3
Net profit / loss Indicator description
-2,7
-3
-13,8
Current assets Indicator description
35,9
32,8
-8,4
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-7,3
-9,1
-1,8
Equity ratio Indicator description
100
100
0
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download xml
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector