CEZAR SP Z O O
Ul. Aspekt 42, 01-904 Warszawa
TAX ID5291656095
Phone+48668203815
Rate company:
CEZAR SP Z O O
TAX ID5291656095
KRS0000180413
Share capital510,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Ul. Aspekt 42, 01-904 Warszawa

Phone number

+48668203815

Website

http://www.cezar.waw.pl

About us

This text has been translated automatically

The company CEZAR Sp. z oo (formerly as PHU Cezar and Cezar Sp. j.) has been operating since 1998. The main profile of our activity is supplying high-class computer hardware and peripherals leading on the market of manufacturers. We adopted the principle of cooperation with the best software and hardware suppliers in the world and in the country (DELL, Fujitsu, HP, IBM, Lenovo, OKI, XEROX, Adobe, Corel, Microsoft, Symantec) and carefully selected distributors in Poland. This allows us on the one hand to present a rich commercial offer, on the other hand, it provides flexibility in the implementation of orders and projects. We also import software from producers who do not have representative offices in Poland. We reach customers all over the country.

We treat each client individually, trying to match the best solution to his expectations and needs. Our goal is to build lasting, partner relationships with clients. Our employees constantly improve their qualifications by participating in trainings and presentations, which is confirmed by numerous certificates.

Our partners

The professionalism, commitment and achievements of the Cezar company have been recognized by the world's leading manufacturers of computer hardware and software. The following manufacturers cooperating with us provide us and our clients with technical and technical support, which allows us to provide the most modern equipment and implementation of the highest-generation IT projects.

Activity type

broker, wholesaler, distributor, service provider

Register Data

Full name

CEZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ASPEKT 42, 01-904 WARSZAWA

NIP

5291656095
Copy

REGON

015210384
Copy

KRS

0000180413
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2013-11-25

Register Address

UL. ASPEKT 42, 01-904 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2003-11-24

Date of commencement of economic activity

2003-11-24

Act signature

RDF/381858/22/118

Website

http://www.cezar.waw.pl

Pkd codes

46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software

46.52.Z - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.03.Z - Computer facilities management activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

70.10.Z - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

95.11.Z - Repair and maintenance of computers and peripheral equipment


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU KIEDY KAŻDORAZOWO CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDZIE DOROTA FELUS (PESEL 80071207900) LUB CEZARY FELUS (PESEL 77010508013) OBIE TE OSOBY UPRAWNIONE SĄ DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
MANAGEMENT
Cezary Maciej Felus
Chairman Of The Board, 46 years old
Dorota Felus
Member Of The Board, 43 years old
shareholders
Cezary Maciej Felus

50% 510 udziałów o łącznej wysokości 255.000 /dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy/ złotych.

Dorota Felus

50% 510 udziałów o łącznej wysokości 255.000 /dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy/ złotych.

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

• Spółka powstała z przekształcenia spółki ,Cezar" C.D.J. Felus spółka jawna

 w trybie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 571 i 572 Kodeksu spółek

 handlowych.

• Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy

 Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000180413.

• W roku 2019 Spółka kontynuowała umacnianie swojej pozycji na rynku komputerowym.

 Wypracowane w latach ubiegłych standardy działalności przyniosły Spółce wymierne

 korzyści:

   ❖ obsługa przetargów dla dużych firm i przedsiębiorstw prywatnych dzięki

    posiadanemu profilowi działalności;

   ❖ kontynuacja autoryzowanej współpracy z  przodującymi

    producentami oprogramowania i sprzętu komputerowego;

   ❖ możliwość posługiwania się certyfikatami współpracy z czołowymi firmami

    z branży komputerowej.

• Przewidywany (planowany) rozwój jednostki ukierunkowany jest na dalsze umacnianie

 pozycji Spółki na rynku komputerowym i oprogramowania poprzez kontunuowanie i

 rozwój współpracy z dużymi kontrahentami oraz z czołowymi dostawcami.

• Wysokość średniorocznego zatrudnienia w Spółce w 2019 r. zmalała

 w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 12 osób.

• W wyniku prowadzonej działalności Spółka zamknęła rok 2019 zyskiem netto

 w kwocie 887 367,43 zł (słownie: Osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta

 sześćdziesiąt siedem złotych i 43/100). Sytuacja finansowa Spółki jest stale monitorowana

 i przedstawiana Wspólnikom Spółki.

• Przewidywania (plany) dotyczące przyszłej sytuacji finansowej Spółki ukierunkowane są

 na utrzymywanie stabilnej sytuacji pozwalającej na mitygowanie ewentualnych

 czynników zewnętrznych mających wpływ na branżę.

 Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące

 koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na

 całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Kierownictwo uważa

  taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za

  rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień.

  Spółka otrzymała subwencję od PFR w wysokości 4% obrotów gospodarczych w

  2019 r., która to pozwoli na zapewnienie przezwyciężenia wszystkich symptomów

  negatywnego wpływu pandemii na bieżącą płynność finansową.

 • Wysokość średniorocznego zatrudnienia w Spółce w 2019 r. zmalała

  w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 12 osób.


Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki przedkłada Wspólnikom Spółki sprawozdanie

z wnioskiem o udzielenie pokwitowania za 2019 rok.


EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
148,1
119,2
101,9
-14,5
Liabilities and provisions Indicator description
22,5
25,3
17,9
-29,3
Equity Indicator description
11,6
12,4
12,4
0,2
Total assets Indicator description
34,1
37,7
30,3
-19,6
Cash and cash equivalents Indicator description
0,9
10
9,9
-0,9
Depreciation Indicator description
0,2
0,1
0,5
288,1
Gross profit / loss Indicator description
2,4
1,1
0,9
-21,2
EBITDA Indicator description
2,6
1,3
1,4
13,9
Current assets Indicator description
32,9
35,5
28,5
-19,6
Operating profit (EBIT) Indicator description
2,4
1,1
0,9
-18,4
Net profit / loss Indicator description
1,9
0,9
0,6
-29,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
16,3
7,2
5
-2,2
Return on sales (ROS) Indicator description
1,3
0,7
0,6
-0,1
Equity ratio Indicator description
34,1
32,9
41
8,1
EBITDA margin Indicator description
1,7
1,1
1,4
0,3
Gross profit margin Indicator description
1,6
0,9
0,9
0
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
55
75
57
-18
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector