Serwis kurierski 10ka.pl
Roosevelta 118, 41-800 Zabrze
TAX ID6482765602
Phone+48 32 438 40 00
Rate company:
Serwis kurierski 10ka.pl
TAX ID6482765602
KRS0000439861
Share capital100,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Roosevelta 118, 41-800 Zabrze

Phone number

+48 32 438 40 00

Website

http://10ka.pl

About us

This text has been translated automatically

"Simple, cheap, modern, effective, our services are a shot" - this is the motto we follow in our work every day. These four epithets define our priorities, which guide us by creating an offer for you.

 • The 10ka.pl brand was created in response to an increasingly difficult offer of couriers, as well as related subsidies and penalties - we do not speak of them here!
 • The range of services has been divided into basic extensive services, the prices of which we have reduced by an average of 80%, gaining on simplicity and reducing shipping costs.
 • For your convenience, we have prepared a modern system that will shorten the time of preparation of orders and will allow you to track the route of each shipment.
 • However, the measure of our effectiveness is the guarantee of delivery - for each shipment, Pocztex Ekspres guarantees delivery on the next business day and we are fulfilling this guarantee!

Choose only the service that interests you, and you will not be surprised by any hidden costs or penalties.

10ka.pl is a brand of the MPartner Sp. z o. o. existing since 2012. The brand deals in the sale of a wide range of courier services: both domestic and international, as well as pallet shipments. In our offer you will find services exclusively from Polish companies (we are the first broker of Poczta Polska in the country), which have been carefully selected to meet all the needs for this type of our clients' services.

Offer

This text has been translated automatically
 • domestic and foreign courier parcels
 • domestic and foreign pallet shipments
 • packages with collection at point
 • shipping tires
 • transport of ADR
 • long-haul shipments not palletized
 • transport of live birds, plants and insects

Activity type

broker

Register Data

Full name

MPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 2A, 41-800 ZABRZE

NIP

6482765602
Copy

REGON

242902324
Copy

KRS

0000439861
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-01-27

Register Address

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 2A, 41-800 ZABRZE

Date of registration in KRS

2012-11-19

Date of commencement of economic activity

2012-11-19

Act signature

GL.X NS-REJ.KRS/10748/23/217

Website

http://10ka.pl

Pkd codes

46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

47.41.Z - Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

73.11.Z - Advertising agencies activities


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Wojciech Tomasz Gniewek
Member Of The Board, 42 years old
shareholders
Wojciech Tomasz Gniewek

25% 500 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 zł

Krzysztof Robert Chlistała

25% 500 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł

Rafał Jacek Różacki

25% 500 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 zł

Przemysław Michał Zawiła

25% 500 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

I Okres sprawozdawczy

Okresie sprawozdawczy obejmuje rok obrachunkowy 2019 tj. okres od dnia 01.01.2019 r. do 

dnia 31.12.2019 r.

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Zarząd Spółki działał jako Zarząd

składający się z Członków Zarządu tj. Przemysław Zawiła , Rafał Różacki, Krzysztof

Chlistala, Wojciech Gniewek


II Zmiany w statucie Spółki

W okresie sprawozdawczym Spółka dokonywała zmian w jej umowie dotyczące zmiany

siedziby Firmy oraz zmiana w PKD.


III. Zmiany w kapitale

W roku sprawozdawczym nie dokonano żadnych zmian w kapitale zakładowym .


IV Stan prawny Spółki

W okresie sprawozdawczym Spółka była zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000439861 prowadzonego przez Sąd

Rejonowy Gliwice Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

w Gliwicach


V Zatrudnienie

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego Spółka zatrudniała 2-3 osób na podstawie umowy

o pracę.


VI Działalność Spółki

W okresie sprawozdawczym Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

usług IT oraz budowy domków jednorodzinnych.


VII Warunki ekonomiczno — finansowe

Spółka prowadzi pełną księgowość, a przedłożone wspólnikom na Zgromadzeniu

sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2019 r. zostało sporządzone

zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami i na

podstawie prawidłowo sporządzonych ksiąg rachunkowych.

Na sprawozdanie finansowe Spółki składa się:

 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r, zamykający się sumą bilansową:

 2.266.836,64 zł

 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019

 zamykający się stratą w wysokości: 304.382,67 zł

 3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 4. Informacja dodatkowa wraz z objaśnieniem do sprawozdania finansowego

Sporządzone sprawozdanie zawiera wszystkie elementy i przedstawione w sposób rzetelny

wszystkie informacje istotne dla oceny Spółki za jej okres działalności na przestrzeni 2019 r.

Przedkładając Zgromadzeniu Wspólników niniejsze sprawozdanie wraz z załączonym do

niego sprawozdaniem finansowym Zarząd Spółki wnosi o jego przyjęcie i zatwierdzenie.Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total assets Indicator description
2,3
2,5
5,7
132,4
Total operating revenue Indicator description
0,4
1,5
0,1
-91,9
Gross profit / loss Indicator description
-0,3
0,1
-3,7
-7027,5
Liabilities and provisions Indicator description
1,2
1,3
8,3
525,5
Equity Indicator description
1,1
1,2
-2,5
-319,4
Current assets Indicator description
2,2
2,4
5,7
137,7
Net profit / loss Indicator description
-0,3
0
-3,7
-7659,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-27,6
4,2
31,8
Return on sales (ROS) Indicator description
-72,1
3,2
-2982,3
-2985,5
Gross profit margin Indicator description
-72,1
3,5
-2982,3
-2985,8
Equity ratio Indicator description
48,7
46,5
-43,9
-90,4
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Activity report
Download xml
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector