ALEO.com Companies Education, sport and entertainment Research Sciences Profile of company "1000 HZ"
"1000 HZ"
TAX ID5252659617
KRS0000617971
No opinion. Add your first review

address

UL. KROCHMALNA 3 / 706, 00-864 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"1000 HZ"

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KROCHMALNA 3 / 706, 00-864 WARSZAWA

NIP

5252659617
Copy

REGON

364465168
Copy

KRS

0000617971
Copy

Legal form

other

Register Address

UL. KROCHMALNA 3 / 706, 00-864 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2016-05-16

Date of commencement of economic activity

2016-05-16

Act signature

RDF/340691/21/645

Pkd codes

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

58.11.Z - Book publishing

58.19.Z - Other publishing activities

59 - Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

72.20.Z - Research and experimental development on social sciences and humanities

90.01.Z - Performing arts activities

90.02.Z - Support activities to performing arts

90.04.Z - Operation of arts facilities

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityrevision Committee
representation type
DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Paulina Zając
Member Of The Board, 37 years old
Thuy Duong Dang
Member Of The Board, 41 years old
Piotr Cichocki
Chairman Of The Board, 41 years old
REVISION COMMITTEE
Agata Szocińska Oleksiak
32 years old
Maria Zuzanna Małanicz Przybylska
39 years old
Wojciech Stanisław Oleksiak
34 years old

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia 1000HZ za rok 2017    1. Zarząd Stowarzyszenia 1000HZ w okresie do czerwca 2017 roku działała w składzie:

       Piotr Cichocki (przewodniczący)

       Ruxandra Ana

       Joanna Frejus

    2. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia następujące działania podjęte przez

       Stowarzyszenie 1000HZ w 2017 roku:

         współpraca z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu

         Warszawskiego

         wyprodukowanie i wydanie dwóch albumów muzycznych; ich odbiór w mediach,

         strategie promocyjne

         udział w spotkaniach naukowych i artystycznych poświęconych tematyce muzyki

         afrykańskiej

         przygotowanie do opublikowania kolejnych wydawnictw muzycznych w roku 2018.


    3. Bilans finansowy sporządzony przez firmę księgową Emist z siedzibą w Warszawie

       stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
0,5
2,9
498,7
Liabilities and provisions Indicator description
3,9
7,4
90,1
Equity Indicator description
-3,8
-7,1
-85,4
Total assets Indicator description
0,1
0,3
376,4
Depreciation Indicator description
0
0
0
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0,3
376,4
Gross profit / loss Indicator description
-3,8
-3,3
14,6
EBITDA Indicator description
-3,9
-3,3
14,7
Net profit / loss Indicator description
-3,8
-3,3
14,6
Current assets Indicator description
0,1
0,3
376,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
-3,9
-3,3
14,7
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
100
46,1
-53,9
Return on sales (ROS) Indicator description
-795,3
-113,4
681,9
Equity ratio Indicator description
-5981,4
-2329,7
3651,7
EBITDA margin Indicator description
-795,9
-113,4
682,5
Gross profit margin Indicator description
-795,3
-113,4
681,9
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
2951
937
-2014
Current ratio Indicator description
0
0
0
Net debt to EBITDA Indicator description
0
0,1
0,1
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector